PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika - EP0101250
Anglický název: Basics of IT
Zajišťuje: Centrum informačních technologií (14-172)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=4
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: Mgr. Martin Navrátil
Ing. Bc. Milan Dvořák
Vyučující: Mgr. Martin Navrátil
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Záměnnost : E0101109
Je záměnnost pro: E0101109
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (13.05.2019)
Základy práce v LMS Moodle, praktická typografie v textovém procesoru MS Word, Zpracování dat v MS Excel, cloud
computing, rizika a nebezpečí při práci s ICT.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (30.09.2020)

Povinná literatura: Studijní materiály v elektronickém kurzu LMS Moodle

Doporučená literatura:
Office 2019 - Průvodce uživatele Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský (ISBN 978-80-247-2303-7)
On-line nápověda k MS Office: https://support.microsoft.com/cs-cz/office
Navrátil Martin, Petr Míka: Cloud computing. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 3.4.2015, poslední aktualizace 3.4.2015 [cit. 2017-11-20] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=509>. ISSN 1804-4409.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (30.09.2020)

Vypracování samostatných úkolů (Word, Excel)
Splnění bodovaných aktivit elektronického kurzu

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (30.09.2020)

E-learning, LMS Moodle

 • co je e-learning?
 • LMS Moodle - základní ovládání, navigace
 • studijní materiály v LMS Moodle
 • testy, přednášky, úkoly, komunikační nástroje v LMS Moodle

Praktická typografie

 • základní dělení písma, využití
 • počítačové zabezpečení písma, instalace fontů
 • pravidla pro psaní hladké sazby
 • oprava typografických chyb v MS Word 

 

MS Word

 • styly a jejich využití - odstavcový vs. znakový styl
 • tvorba vlastního stylu
 • práce s osnovou
 • generování automatického obsahu
 • vkládání titulků k obrázkům, tabulkám - generování přehledů

MS Excel

 • vkládání textů - formátování, editace, kopírování obsahu buňky
 • vkládání čísel - lineární číselné řady, datumové řady
 • formátování buněk
 • vkládání vzorců - základní matematické operace, využití funkcí
 • relativní a absolutní adresování při kopírování vzorců
 • tvorba grafu - jednotlivé typy grafů a jejich využití, popis grafu, umístění grafu do dokumentu
 • práce s kontingenční tabulkou

Cloud computing

 • charakteristika CC, historie CC
 • výhody a nevýhody cloud computingu
 • základní dělení Cloud Computingu
 • praktické ukázky populárních služeb

Rizika a nebezpečí na Internetu a při práci s ICT

 • e-mailová komunikace
 • sociální sítě - rizika
 • ochrana PC a dalších zařízení
 • autorský zákon vs. materiály na Internetu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK