PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná terminologie - angličtina - EP0101052
Anglický název: Medical Terminology - English
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=388
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Alena Holá
PhDr. Tamara Kopřivová
Katja Kulhánková
Prerekvizity : EP0101050
Záměnnost : E0102124
Je záměnnost pro: E0102124
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout požadavky ke zk 1.roč_.doc Barbora Duchková
Anotace -
Lidské tělo. Základy anatomické terminologie. Přehled systémů lidského těla. Vybrané texty z oboru medicíny. Komunikace lékaře s pacientem. Přehled gramatiky v lékařském kontextu.

Poslední úprava: Holá Alena, Mgr. (20.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky k zápočtu: ZS: docházka (povoleny 2 absence za semestr), průběžný test, zápočtový test

                                LS:  docházka (povoleny 2 absence za semestr), prezentace na téma První pomoc, zápočtový test

Průběh zkoušky: písemná část (test)

                         ústní část (prezentace jednoho tématu; práce s odborným textem)

Poslední úprava: Holá Alena, Mgr. (19.07.2024)
Literatura -

Povinná:
A.Holá ,T.Kopřivová: English for Medical Students, Karolinum 2023, druhé vydání


elektronický materiál:

1. Selected Chapters from English Grammar in Medical Context 1,2 (MOODLE)

2. How to prepare a successful power point presentation step-by-step (MOODLE)

3. Medical English: audiovisual course (MOODLE)

4. Medical English: listening materials (MOODLE)

Doporučená:
Glendinning, E. - Holmström.: English in Medicine, CUP 2005

Poslední úprava: Holá Alena, Mgr. (13.07.2023)
Požadavky ke zkoušce

Průběh zkoušky: písemná část (test)

                         ústní část (prezentace jednoho tématu; práce s odborným textem)

Poslední úprava: Holá Alena, Mgr. (06.06.2023)
Sylabus -

Zimní semestr
říjen
Témata: The Study of Medicine. The Structure of the Human Body.The Cell.
Gramatika: Nouns of Latin and Greek origin used in Medical English: pronunciation, word stress, singular and plural forms.
listopad
Témata: The Human Body. Principle Systems of the Human Body (an overview).
Gramatika: C x U Nouns. Articles. Giving instructions. Anatomical x Lay Terms.
Průběžný test
prosinec
Témata: The Skeletal System. The Muscular System.
Gramatika:Tenses used in presenting complaints and in taking history.
leden
Zápočtový test

Letní semestr
únor
Témata: The Integumentary System. The Cardiovascular system.
Gramatika:Past tenses. Future forms. Measurement I.
březen
Témata: The Lymphatic System. The Respiratory System. The Digestive system.
Gramatika.: Modal Verbs. Passives. Shapes.
duben
Témata:
The Urinary System. The Nervous System. First Aid for Emergencies.
Power point presentation on First Aid for Emergencies.
Gramatika: Conditionals. Measurement II. Location.
květen
Témata: The Reproductive System. The Endocrine System.
Gramatika.: Reported Speech. Phrasal Verbs.
Zápočtový test
Zkouška

Poslední úprava: Duchková Barbora (22.06.2023)
Studijní opory

Angličtina on-line

Poslední úprava: Duchková Barbora (02.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky k zápočtu: ZS: docházka (povoleny 2 absence za semestr), průběžný test, zápočtový test

                                LS:  docházka (povoleny 2 absence za semestr), prezentace na téma První pomoc, zápočtový test

Průběh zkoušky: písemná část (test)

                         ústní část (prezentace jednoho tématu; práce s odborným textem)

Poslední úprava: Holá Alena, Mgr. (19.07.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK