Studentská vědecko odborná činnost - EAV205X02
Anglický název: Student Research Activity
Zajišťuje: Studijní oddělení (14-250)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, --- [HS]
letní s.:0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: školitel Vedoucí práce SVOČ
Patří mezi: Volitelné předměty, 2. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 2. ročník AVSEOB20
Volitelné předměty, 2. ročník AZUB18
Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB20
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Atributy: Volitelné předměty pro Všeobecné lékařství
Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Neslučitelnost : EA0103500
Záměnnost : EA0103500
Je neslučitelnost pro: EA0103500
Je záměnnost pro: EA0103500
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Studentská vědecká odborná činnost na jednotlivých ústavech a klinikách pod vedením školitele, řešení vědecké a výzkumné problematiky ukončené závěrečnou prací a prezentované v rámci studentské vědecké konference.
Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (16.05.2018)
Literatura

Podle doporučení vyučujícího.

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (16.05.2018)
Požadavky ke zkoušce

Potvrzení školitele o celoroční aktivitě

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (16.05.2018)