PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Terminology I - Czech - EAP0201050
Anglický název: Medical Terminology I - Czech
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Dita Macháčková
Záměnnost : EA0902048
Je korekvizitou pro: EA0904050
Je záměnnost pro: EA0902048
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Exam Requirements Medical Terminology Czech I D.docx Požadavky ke zkoušce Mgr. Dita Macháčková
stáhnout Požadavky ke zkoušce Medical Terminology Czech I ZL.docx Požadavky ke zkoušce Mgr. Dita Macháčková
Anotace -
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.04.2024)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy systému českého jazyka (slovní zásoba, gramatika). Studenti se naučí používat jazyk v běžných situacích (komunikační dovednosti), budou schopni číst a porozumět jednoduchým textům v češtině.

Literatura -
Poslední úprava: Barbora Duchková (22.06.2023)

I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech (Elementary Czech);  Brno 2005

Teacher´s own materials

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.04.2024)

Zápočet WT: docházka, průběžné testy, zápočtový test Zápočet

ST: docházka, průběžné testy, zápočtový test

ST zkouška: písemná a ústní část (znalosti dle sylabu)

Jsou povoleny 4 absence

Sylabus -
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.04.2024)

Říjen: Pozdravy a základní společenské fráze; základní slovní zásoba (VŠ, město); Odkud jsi? (Země). české zvuky; Česká abeceda; Sloveso „být“ – „být“; Osobní zájmena; číslice 1–10; Ukazovací zájmeno „ten“; Rod českých podstatných jmen, Nominativ; Přídavná jména; Přivlastňovací zájmena; Příslovce.

Listopad: Dny a měsíce; Roční období; Můj byt. V restauraci. Příslovce místa; Přítomný čas českých sloves, časování; Akuzativ jednotného čísla.

Prosinec: Můj den; Nakupování; Oblečení; Svátek – Vánoce. Slovesa „umět, znát, vědět – vědět“; Sloveso pohybu „jít, jet – jít“; Akuzativ osobních zájmen; Nominativ množného čísla. Leden: Moje rodina. Můj studijní program. Neurčitá a záporná zájmena a příslovce. Oslovování lidí – vokativ. české číslice.

Únor: Cestování; Ptát se na Cestu. Otázky „Kde?, Kam? – Kam?, Kam?“; Lokální singulární případ; revize akuzativního případu.

Březen: Koníčky a zájmy. Svátek – Velikonoce. Genitiv jednotné číslo; Revize případů; slovesa „mít rád“; modální slovesa.

Duben: U lékaře; datum; Kdy ses narodil? Minulý čas; Obyčejná čísla; Dokonavá a nedokonavá slovesa; Dativ jednotné číslo.

Květen: Lidské tělo (základní popis) Vyjádření budoucnosti; Instrumentální singulární pouzdro; Zvratná zájmena.

Studijní opory
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.10.2020)

Čeština on-line

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK