PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histology and Embryology I - EAP0201040
Anglický název: Histology and Embryology I
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Vysvětlení: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=100 - practical course on General H.
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=277 - lectures in Histology
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Záměnnost : EA0902004
Je neslučitelnost pro: EA0902004
Je prerekvizitou pro: EA0904011
Je záměnnost pro: EA0902004
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (20.02.2023)
Student se díky předmětu seznámí se základními druhy tkání a s jejich histologickou stavbou a prakticky díky práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu buněk i tkání těla.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (26.02.2024)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.
Získání zápočtu v letním semestru 2024

 

Literatura -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (20.02.2023)

Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. 3. vydání. Triton, Praha, 2021

Mescher A.L.: Junqueirovy základy histologie. Galén, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z.: Základy histologie. Karolinum, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z., Nevoral J.: Základy embryologie. Karolinum, Praha, 2022.

Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012.

Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, Praha, 2009.

Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vydání. Grada, 2011.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (10.02.2023)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Zkouška (zimní semestr)

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (14.02.2024)

Sylabus přednášek z histologie pro I. ročník zubního lékařství.

1. Introduction (history and importance of histology). Cytology.

2. Tissues (classification). Epithelial tissue (classification according to their arrangement).

3. Epithelial tissue (classification according to the function – glandular epithelium).

4. Connective tissue proper (cells, fibres, ground substance), types of connective tissue proper.

5. Cartilage (hyaline, elastic, fibrocartilage). Bone (structure, ossification).

6. Blood I (erythrocytes, leukocytes).

7. Blood II (lymphocytes, platelets, hematopoiesis).

8. Muscular tissue (smooth, striated, cardiac).

9. Nervous tissue (neuron, synapses, neuroglia, barriers of the CNS).

10. Cardiovascular system (arteries, veins, heart).

11. Sensory organs – eye, ear, olfactory organ.

12. Lymphatic system. Endocrine system.

13. Solving model questions from histology for credit and exam.

Sylabus praktických cvičení z histologie pro I. ročník zubního lékařství.

 

1.Introduction: The rules of health security during the teaching process of Histology. Histological techniques.
Epithelial tissues I.: Simple and stratified epithelia (sole of the foot, lip, thyroid gland, kidney).

2.Epithelial tissues II.: Pseudostratified, transitional and specialized epithelium (soft palate, urinary bladder, liver).

Epithelial tissues III.: Serous and mucous glands (parotid gland, pancreas, duodenum, sublingual gland), glands in the skin (axilla, eyelid, labium majus).

3.Recapitulation of the previous topic. Connective tissue I.: Collagenous, elastic, reticular, mucous (spleen, aorta, kidney - Gomori, umbilical cord, lip embr.).

4.Connective tissue II.: Cartilage and bone (auricle, trachea, epiglottis, lung), desmogenous and endochondral ossification (fetus 40 mm - fetal head and fetal upper extremity, fetal rib), tooth

5.Muscular tissue: Smooth, skeletal and cardiac muscle (stomach, oesophagus, tongue, heart, artery and vein).

6.Nervous tissue: Neural elements of CNS and PNS (spinal cord, cerebellum, cerebral cortex, peripheral nerve).

7.Revision of the whole topic. Course credit.


TEST 1: 11.3. – 29.3. 2024
TEST 2: 8.4. - 26.4. 2024
TEST 3: 29.4. - 17. 5. 2024
FINAL TEST: from 20.5. 2024

Studijní opory -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (12.02.2024)

Přednášky histologie: https://moodle.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=276#section-24

K dispozici je YouTube kanál:https://www.youtube.com/channel/UCY7dMERswmElzXGF1JDA4vA/featured?disable_polymer=1

Webové stránky ústavu: http://histologie.lfp.cuni.cz/

Ke studiu preparátů využijte digitalizovanou sbírku http://histologie.lfp.cuni.cz/preparaty/.

Instagram: https://www.instagram.com/histologie.embryologie/

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (26.02.2024)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.
Získání zápočtu v letním semestru 2024

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK