PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychiatry - EAP0105390
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Psychiatrická klinika (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/50, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Jan Lošák
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Neslučitelnost : EA0110032
Prerekvizity : EAP0104490
Záměnnost : EA0110032
Je prerekvizitou pro: EAP010613S, EAP0106130, EAP010636S, EAP0106360
Je záměnnost pro: EA0110032
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)
Základní kategorie duševních poruch, jejich léčba, praxe na diferencovaných psychiatrických odděleních .<br>
Výuka probíhá blokovou formou. Každý blok trvá 10 vyučovacích dnů, 8 dvouhodinových přednášek je zvlášť pro celý <br>
ročník. Praktická výuka probíhá především na odděleních kliniky.<br>
Během bloku studenti zpracují samostatně jedno kompletní klinické vyšetření, o němž referují při zkoušce. Těžiště <br>
zkoušky představují 3 otázky vycházející z témat uvedených v sylabu.<br>
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Zápočet a zkouška

 

Pro získání zápočtu jsou následujícípožadavky: 

- Účast na cvičeních (plná účast, povolena 1 absence)

- Vypracovat protokol o psychiatrickém vyšetření přiděleného pacienta. Protokol obhajuje student 

- Psychiatrické vyšetření má následující strukturu: Anamnéza pacienta, aktuální onemocnění, současný psychický stav (status praesens psychicus), diferenciální diagnóza, pravděpodobný diagnostický závěr a plán léčby 

- Připravit a přednést prezentaci na zadané téma

Ústní zkouška:

- Odpovědi na otázky ze 3 skupin témat. 

- Termíny zkoušky jsou vypsány v SIS na příslušné období. 

- V den zkoušky studenti přijdou na sekretariát (1. patro -  4. dveře) a vyberou si otázky (pokud není uvedeno jinak).

- Student přinese ke zkoušce výše uvedený záznam o psychiatrickém vyšetření pacienta.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Doporučená literaura:

 

Goldberg David, Gask Linda and Morris Richard. 2008. Psychiatry in Medical Practice 3rd Edition. Routledge. ISBN 978-0-415-42544-5

 

Sadock, Benjamin J., Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz, and Harold I. Kaplan. 2017. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 10th ed. Surrey, UK: Wolters Kluwer.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

prezentace, docházka

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Obecná psychiatrie. Vyšetření přítomného duševního stavu. Psychotické poruchy. Poruchy nálady. Organické duševní poruchy. Delirantní stavy. Neurotické poruchy. Pedopsychiatrie. Prevence duševních poruch.  Maligní neuroleptický syndrom. Serotoninový syndrom. Suicidalita. Agrese a násilí v psychiatrii. Závislosti.  Praktika na kmenovém oddělení. Návštěva PN Dobřany. Seznámení se s centrem duševního zdraví v rámci organizace Ledovec.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Zápočet a zkouška

 

Pro získání zápočtu jsou následujícípožadavky: 

- Účast na cvičeních (plná účast, povolena 1 absence)

- Vypracovat protokol o psychiatrickém vyšetření přiděleného pacienta. Protokol obhajuje student 

- Psychiatrické vyšetření má následující strukturu: Anamnéza pacienta, aktuální onemocnění, současný psychický stav (status praesens psychicus), diferenciální diagnóza, pravděpodobný diagnostický závěr a plán léčby 

- Připravit a přednést prezentaci na zadané téma

Ústní zkouška:

- Odpovědi na otázky ze 3 skupin témat. 

- Termíny zkoušky jsou vypsány v SIS na příslušné období. 

- V den zkoušky studenti přijdou na sekretariát (1. patro -  4. dveře) a vyberou si otázky (pokud není uvedeno jinak).

- Student přinese ke zkoušce výše uvedený záznam o psychiatrickém vyšetření pacienta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK