PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Basics of IT - EAP0101250
Anglický název: Basics of IT
Zajišťuje: Centrum informačních technologií (14-172)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=517
Garant: Mgr. Martin Navrátil
Ing. Bc. Milan Dvořák
Vyučující: Mgr. Martin Navrátil
Záměnnost : EA0101501
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (16.12.2022)

Credit conditions:

Assignment MS Word

Assignment MS Excel

Quiz - LMS Moodle and Security Internet and Cloud computing

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (16.12.2022)

Charles University Information system applications
- login to CAS, account information, reset forgotten password
- verify e-mail address, change password
- eduroam - how to connect (access data)

Learning resources and LFP systems
- Benefits of e-Learning
- LMS Moodle, Students in Moodle
- SIS (study information system)
- Mefanet portal

MS Word
- Styles in MS Word
- Automatic Table of Contents
- Captions
- Automatic Table of Figures
- Page Header and Footer
- Sections

MS Excel
- Basic Layout of Excel, Working with Sheets, Active Cell
- Moving Around the Table, Basic Settings of Columns and Rows
- Cell Format – Numbers, Date, Time, Copying Cells, Number Serie
- Basic Mathematical Operations
- Creating Formulas, Relative and Absolute Addressing
- Basic Functions in Excel – SUM, AVERAGE
- Charts

Security Internet and Cloud computing
- Social Networks – Dangers
- Protection of PC and Other Devices
- Secure Data Deletion
- Copyright Laws Protecting Materials on the Internet
- Cloud computing (technology, advantages/disadvantages, useful cloud services)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (16.12.2022)

Credit conditions:

Assignment MS Word

Assignment MS Excel

Quiz - LMS Moodle and Security Internet and Cloud computing

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK