PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Terminology I - Czech - EAP0101050
Anglický název: Medical Terminology I - Czech
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: PhDr. Tamara Kopřivová
Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Petra Kohoutová
PhDr. Tamara Kopřivová
Mgr. Dita Macháčková
Záměnnost : EA0102048
Je korekvizitou pro: EAP0102050
Je neslučitelnost pro: EA0102048
Je záměnnost pro: EA0102048
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Exam Requirements Medical Terminology Czech I GM.docx Požadavky ke zkoušce Mgr. Dita Macháčková
stáhnout Požadavky ke zkoušce Medical Terminology Czech I VL.docx Požadavky ke zkoušce Mgr. Dita Macháčková
Anotace -
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.04.2024)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy systému českého jazyka (slovní zásoba, gramatika). Studenti se naučí používat jazyk v běžných situacích (komunikační dovednosti), budou schopni číst a porozumět jednoduchým textům v češtině.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.04.2024)

Zápočet

ZS: docházka, průběžné testy, zápočtový test Zápočet

LS: docházka, průběžné testy, zápočtový test

LS zkouška: písemná a ústní část (znalosti dle sylabu) Jsou povoleny 4 absence

Literatura -
Poslední úprava: Barbora Duchková (22.06.2023)

I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech (Elementary Czech);  Brno 2005

Teacher´s own materials

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.04.2024)

Zápočet

ZS: docházka, průběžné testy, zápočtový test Zápočet

LS: docházka, průběžné testy, zápočtový test

LS zkouška: písemná a ústní část (znalosti dle sylabu) Jsou povoleny 4 absence

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dita Macháčková (02.04.2024)

Pozdravy a základní společenské fráze; základní slovní zásoba (VŠ); Odkud jsi? (Země). české zvuky; Česká abeceda; Sloveso „být“- „být“; Osobní zájmena; číslice 1-10; Ukazovací zájmeno „ten“; Rod českých podstatných jmen, nominativ; Přídavná jména; Přivlastňovací zájmena; Příslovce. Dny a měsíce; Roční období; Můj byt. V restauraci. Příslovce místa; Přítomný čas českých sloves, časování; Akuzativ jednotného čísla. Můj den; Nakupování; Oblečení; Svátek - Vánoce. Sloveso „umět, znát, vědět - vědět“; Sloveso pohybu „jít, jet - jít“; Akuzativ osobních zájmen; Nominativ množného čísla. Moje rodina. Můj studijní program. Neurčitá a záporná zájmena a příslovce. Oslovování lidí-vokativní případ. České číslovky. Cestování; Ptát se na Cestu. Otázky „Kde?, Kam? - Kam?, Kam?“; Místo jednotného čísla; revize- akuzativní . Koníčky a zájmy. Svátek - Velikonoce. Genitiv case-singulární; Revize:gen.,acc.,loc.; sloveso „mít rád…,rád… - mít rád“; modální slovesa. U lékaře; datum; Kdy ses narodil? Minulý čas; Obyčejná čísla; slovesa dokonavá a nedokonavá; Dativ-jednotné číslo. Lidské tělo (základní popis) Vyjadřování budoucnosti; Instrumentální případ-singulární; Zvratná zájmena.

Studijní opory
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.10.2020)

Čeština on-line

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Barbora Duchková (02.04.2024)

Zápočet

ZS: docházka, průběžné testy, zápočtový test Zápočet

LS: docházka, průběžné testy, zápočtový test

LS zkouška: písemná a ústní část (znalosti dle sylabu) Jsou povoleny 4 absence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK