PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Biology and Genetics - EAP0101030
Anglický název: Medical Biology and Genetics
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 120 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Vyučující: PharmDr. Václava Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
RNDr. Kateřina Houfková, Ph.D.
Mgr. Bc. Tereza Knížková
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Záměnnost : EA0102003
Je neslučitelnost pro: EA0102003
Je prerekvizitou pro: EAP0102070, EAP0102100, EAP0102040
Je záměnnost pro: EA0102003
Ve slož. prerekvizitě: EAV030X04
Anotace -
Úvod do biologie. Organizace živých soustav. Molekulární a buněčná biologie. Molekulární
genetika. Cytogenetika. Obecná genetika. Genetika člověka. Ekologie.
Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (12.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Completing a subject:

 • Sommer and winter semester credits (each credit test is limited by one regular and two re-credit terms) obtained by the end of  the examination period

 • Final exam passed till the 15th of September 2018 (Detailed information about the final exam: See  …)

Winter semester credit:

 • Regular attendance at practical training

 • All credit tests passed

 • According to the teacher's requirements: lab protocols written and handed over to the teacher till the deadline

Sommer semester credit:

 • Regular attendance at practical training

 • All credit tests passed

 • According to the teacher's requirements: Solved tasks in the manual (Each student is due to print this manual from intranet pdf-file at the beginning of the semester)

Information for students with learning disabilities, etc.: inform your teachers at the beginning of the year/semester; later requirements (during the day of test/exam) cannot be taken into account

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.02.2019)
Literatura

Darnell, J.,Lodish,H.,Baltimore,D.: Molecular Cell Biology. New York Scientific Americ books 1990

Mange, A., Mange, E.: Genetics: Human aspect.Second Edition. Sinauer Associates, Massachusetts 1990

Reischig, J.: Practicals in Genetics. Laboratory manual. Plzen 2005

Reischig, J., Korabecná, M.: General biology. Laboratory manual. Plzen 2005

Reischig, J., Korabecná, M. a Kufner, P.: General biology. Laboratory manual. Plzen 2005

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.02.2019)
Požadavky ke zkoušce

Final Exam – Biology

 • Conditions: winter and summer credits

 • Student has to register (after obtaining both credits) in SIS for the final exam

 • Registered students can unsubscribe from this exam till the deadline specified in SIS for every term; In case of unexpected serious reasons (after this deadline) students are allowed to send their explanation and apologize for that term by e-mail to their teacher or examiner and department secretary: Mrs. Zdenka Křížková: Zdenka.Krizkova@lfp.cuni.cz , before the exams starts.

 • In case the student does not appear and does not apology from his term before the exam starts, the term fails

 • Final exam consists of:

  • Written part – TEST (students need their own calculator)

  • Oral part including questions from biology and genetics

 • Written part of the test takes place at the room/department specified in SIS at the term registered in SIS; the oral part takes place at the Department of Biology (unless otherwise specified) and in some cases (e.g. high number of students) can be postponed to the following day

 • Final exam result includes both written and oral parts

 • Syllabus (List of potential questions) is available on: https://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/syllaby/

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.02.2019)
Sylabus

b

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Completing a subject:

 • Sommer and winter semester credits (each credit test is limited by one regular and two re-credit terms) obtained by the end of  the examination period

 • Final exam passed till the 15th of September 2018 (Detailed information about the final exam: See  …)

Winter semester credit:

 • Regular attendance at practical training

 • All credit tests passed

 • According to the teacher's requirements: lab protocols written and handed over to the teacher till the deadline

Sommer semester credit:

 • Regular attendance at practical training

 • All credit tests passed

 • According to the teacher's requirements: Solved tasks in the manual (Each student is due to print this manual from intranet pdf-file at the beginning of the semester)

Information for students with learning disabilities, etc.: inform your teachers at the beginning of the year/semester; later requirements (during the day of test/exam) cannot be taken into account

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK