PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Parodontology SE - EA0910483
Anglický název: Parodontology SE
Zajišťuje: Stomatologická klinika (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Prerekvizity : {Zubní lékařství AJ - kontrola splněných předmětu před SZ}, EA0906470
Korekvizity : EA0909018, EA0909019, EA0909033, EA0909034, EA0909460
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Petr Leba (27.08.2008)
1. Patologie parodontu, gingivitidy, parodontitidy
2. Klasifikace parodontopatií
3. Konzervativní terapie parodontopatií, schéma parodontologické léčby, iniciální, udržovací a podpůrná fáze léčby
4. Chirurgická léčba parodontopatií
5. Traumatická artikulace, ošetření postižených furkací
6. Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
7. Endodontická a ortodontická problematika v parodontologii
Literatura
Poslední úprava: Ing. Petr Leba (27.08.2008)

Mutschelknauss.R.E.: Praktická parodontologie Quintessenz, Praha 2002, 532 s.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marcela Hošková (18.09.2020)
 1. Precancerous lesions of the vermillion border and oral mucosa – classification, differential diagnosis, basic therapeutical aspects
 2. Sore mouth, sore tongue (Stomatodynia, glossodynia)
 3. Periodontitis – etiology, classification, clinical picture, basic therapeutical aspects
 4. „White lesion“ symptom
 5. Conservative treatment of periodontal diseases

6.      Periodontal pocket and pseudopocket, classification of periodontal bone defects, furcation involvement

 1. Manifestations of hypovitaminoses and avitaminoses on the oral mucous membrane
 2. Principles of prosthetic treatment in the periodontally compromised dentition
 3. Saliva flow disturbances
 4. Treatment planning in periodontal diseases, separated therapeutical phases
 5. Periodontal surgery – therapeutical procedures
 6. Inflammations of tongue mucosa and their local and systemic reasons
 7. Trauma from occlusion,  aims and methods of adjustment
 8. Agressive periodontitis, periodontal abscess – etiology, clinical picture, treatment
 9. Oral manifestations of AIDS
 10. Allergic, toxic and toxoallergic manifestations on the lips and oral mucous membrane
 11. Diseases of viral etiology with oral manifestations
 12. Differential diagnostics of oral ulcers
 13. Herpetic gingivostomatitis
 14. Non-inflammatory periodontal diseases – etiology, classification, therapy
 15. Local etiological factors of periodontal diseases – microbial plaque
 16. Chronic periodontitis
 17. Oral mucous membrane diseases of bacterial etiology
 18. Diseases of the lips, angular stomatitis
 19. Aphthous stomatitis – etiology, classification, clinical picture, treatment
 20. Antiseptics in periodontal therapy
 21. Oral manifestations of mycotic infection
 22. Gingivitis – etiology, classification, clinical picture, principles of therapy
 23. Classification of periodontal diseases according to recent conception
 24. Periodontal pathogens, classification, clinical significance, diagnostic
 25. Local and systemic application of antibiotics in the treatment of periodontal diseases
 26. Gingival hyperplasia - etiology, clinical manifestations, treatment
 27. Reparation and regeneration of periodontal structures, regenerative surgical procedures
 28. Etiology of periodontal diseases – local and systemic factors
 29. Periodontal surgery – mucogingival procedures
 30. ANUG, ANUP
 31. Oral manifestations of  blood diseases
 32. Periodontal surgery – esthetically oriented procedures
 33. Endo – perio lesions
 34. Subgingival treatment – hand instruments, air powered and ultrasonic scalers and their clinical use
 35. Index system in periodontology
 36. Oral manifestations of autoimmune diseases
 37. Manifestations of systemic diseases on the oral mucosa
 38. Differential diagnostics of vesiculous diseases of oral mucosa 
 39. Paraneoplastic changes on the oral mucosa

 

 

Next part of the state exam is reading of X-ray picture (OPG), diagnostics of oral mucosa diseases and prescription of drugs applicable  in periodontology.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK