PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oral and Maxillofacial Surgery SE - EA0910479
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery SE
Zajišťuje: Stomatologická klinika (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
Prerekvizity : {Zubní lékařství AJ - kontrola splněných předmětu před SZ}
Korekvizity : EA0908470, EA0908472, EA0909018, EA0909019, EA0909033, EA0909034, EA0909460
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Petr Leba (28.08.2008)
Úrazy čelistí. Úvod, etiologie. Klasifikace zlomenin. Příznaky čelistních zlomenin, vyšetření nemocného. Hojení zlomenin a
jeho poruchy. Všeobecné komplikace. První pomoc. Způsoby repozice. Fixace zlomenin. Poranění zubů, luxace čelistí.
Zlomeniny dolní čelisti. Klasifikace zlomenin střední obličej. etáže, příznaky, vyšetření, léčení. Zlomeniny baze lební.
Zlomeniny v dětském věku. Poranění slinných žláz.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marcela Hošková (21.09.2020)

electronical course Moodle (under construction)

Literatura
Poslední úprava: Ing. Petr Leba (28.08.2008)

podle doporučení vyučujícího

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marcela Hošková (18.09.2020)

1- A) Dental examination of a patient with a history of oncological treatment

B) Odontogenic cysts

C) Malignant mesenchymal tumors in the orofacial region

D) Dislocated jaw fractures - causes and treatment possibilities

 

2- A) Surgical treatment possibilities in a general practitioner’s dental office, and cooperation with a specialized surgical department.

B) Pericoronitis: etiology, diagnosis, clinical picture, treatment strategy

C) Odontogenic tumors

D) The role of a dental surgeon in treating a poly-trauma

3- A) Complications during dental surgery and anesthesia, basic cardiopulmonary resuscitation

B) Dental retention - causes, diagnosis, treatment strategies from a general dentist’s point of view

C) Benign epithelial tumors of the orofacial region

D) Fractures of the condylar process of the mandible

 

4-A) Dental care for patients with a general underlying disease, include an overview of the most common problems

B) Fistulas in the orofacial region: etiology, diagnosis and treatment options

C) Malignant tumors of the alveolar processes (upper and lower jaw)--carcinomas, sarcomas, secondary tumors

D) Fractures of the mid-face skeleton. Methods of repositioning and fixation

 

5-A) Dental care of patients with impaired immunity

B) Inflammation around the upper jaw (include a topographic-anatomical description of the region)

C) Diagnostic methods used in maxillofacial oncology.

D) Jaw injuries in children

 

6-A) Periapical surgery:  classification, indications, procedures

B) Soft Tissue Cysts in the orofacial region.

C) Malignant tumors of the lip

D) Treatment of orofacial soft tissue injuries

 

7-A) Oroantral communication (perforation),  radix  in the  antrum (maxillary sinus)

B) General principles of treating odontogenic inflammation

C) Sarcomas of the orofacial region

D) Fractures of the alveolar process - diagnosis, treatment

 

8-A) Surgical extraction of impacted and semi-impacted teeth

B) Vasoformative tissue tumours

C) Focal infections of dental etiology: clinical significance and examination options

D) Classification of mid-face fractures

 

9- A) Innervation of the orofacial region and its practical significance for dental surgery
B) Inflammation around the lower jaw, description of the anatomical areas, possible ways of spread of infection

C) Malignant tumors of the tongue and floor of the oral cavity

D) Definitive fixation of fractures of facial bones

 

10-A) Post-extraction complications

B) Dental implants: indications, contraindications, basic design types
C) Malignant tumors of the salivary glands

D) Osteosynthesis in treating mandibular fractures

 

11-A) Complications during tooth extraction and their prevention

B) Pre-prosthetic surgery: goals, possibilities, methods

C) Cancer prevention. Follow-up.

D) General complications of facial injuries

 

12- A) The use of antibiotics in dental surgery. Commonly used antibiotics, indications, dosage, prescription.

B) Submental and sublingual abscess (include a description of both anatomical areas)

C) Epulis and other pseudo-tumors

D) Pathological fractures: causes, treatment options

 

13- A) Extraction of teeth

B) Temporomandibular (TMJ) disorders: etiology, diagnosis, treatment

C) Radiotherapy of malignant tumors of the orofacial region

D) Physical and chemical injuries to the face

14- A) Indications and contraindications for tooth extraction

B) Cervico-facial lymph node disease: overview, etiology, diagnosis.
C)  Chemotherapy of malignant tumors of the orofacial region

D) Types of mandibular fractures

 

15- A) Complications associated with using local anesthesia in dentistry

B) Odontogenic inflammation of the oral cavity – sub-periosteal abscess, palatal abscess, sub-mucous abscess…etc.

C) Malignant lymphomas: classification, diagnosis, treatment options

D) Laterobasal and frontobasal injuries

 

16- A) Jaw contracture: causes, treatment options

B) Ostitis and osteomyelitis of jaw

C) Etiology and pathogenesis of malignant neoplasms of the orofacial region

D) Treatment of maxillary fractures

 

17- A) Blood supply of the orofacial region, its practical importance for surgery

B) Inflammation in the submandibular region (include a description of the region and the possibilities of spread of inflammation).

C) Metastasis of tumors in the orofacial region

D) Temporary fixation of fractures in the jaw

 

 

18- A) Dental treatment of cardiac patients

B) Inflammation in the parapharyngeal space. Acute mediastinitis of  odontogenic origin

C) Classification of malignant tumors, TNM system

D) Healing of facial skeleton fractures. Disorders of healing

 

19- A) Pain in the orofacial region: etiology, diagnosis

B) Assessment of the severity of orofacial infections, practical treatment options

C) Precanceroses

D) Injuries to teeth

 

20- A) Anesthesia in dentistry – classification, application

B) Lip, palate and face clefts. Orthognathic surgery

C) Curative, palliative and symptomatic treatment in oncology

D) Dislocation of the jaw: diagnosis and treatment

 

21- A) Types of local anesthetics used in dentistry. Indications.

B) Dental retention - dental surgeon treatment options 

C) Malignant tumors of the skin in head and neck region

D) Fractures of toothless jaw

 

22- A) Dental treatment of patients taking anti-coagulant medication

B) Surgical treatment options for orthodontic anomalies

C) Benign mesenchymal tumors of the orofacial region

D) Salivary gland injuries

 

23- A) Risk of infectious endocarditis during dental treatment

B) Non-malignant diseases of the salivary glands

C) Malignant Maxillary Sinus Tumors

D) Symptoms of jaw fractures

 

24- A) Non-conventional surgical techniques in oral surgery: laser therapy, cryosurgery, electrocautery, piezosurgery…etc.
B) Inflammation of Maxillary Sinus: etiology, diagnosis, treatment

C) Benign tumors of the salivary glands

D) Fractures in tooth bearing jaw

 

25- A) Preoperative examination, instruction before and after operation, postoperative care, workers compensation (unable to work) and prescription drugs

B) Actinomycosis cervicofacialis and other specific causes of inflammation

C) Principles of oncological surgery

D) Examination of a patient with a facial injury

 

26- A) Acute dental treatment: options, indications

B) Non-odontogenic bone cysts of the orofacial region

C) Malignant epithelial tumors: classification and general characteristics

D) Lateral mid-face fractures

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marcela Hošková (21.09.2020)

electronical course Moodle (under construction)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK