PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Internal medicine II (1) - EA0908310
Anglický název: Internal medicine II (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
MUDr. Václav Hejda
MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D.
MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
Korekvizity : EA0903060, EA0905500, EA0905510, EA0906090, EA0906100, EA0906520
Ve slož. prerekvizitě: EA0910361, EA0910477, EA0910479, EA0910481, EA0910483, EA0910485
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Annotation DENTAL_4y summer semester.docx Jitka Nováková
stáhnout I. IK praktika 2023-2024, letní semester-summer semester.docx Jitka Nováková
stáhnout I. IK praktika, 2023-2024, zimní semestr-winter semester.docx Jitka Nováková
stáhnout Pracoviště vyučujících na I.IK.xls Jitka Nováková
stáhnout Questions from Internal medicine for Dentistry 2023_24.doc Jitka Nováková
stáhnout Syllabus Int Dental 4 summer 2023-24.xlsx Jitka Nováková
stáhnout Syllabus Int Dental 4 winter 2023_24.xls Jitka Nováková
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Nováková (26.01.2022)
Anotace k výuce Vnitřního lékařství ve 4. ročníku Zubního lékařství – letní semestr

Přednášky (2 hodiny týdně) budou věnovány nejčastějším onemocněním v endokrinologii, což jsou především nemoci štítné žlázy, hypofýzy a nadledvin. Větší pozornost bude věnována poruchám metabolismu glukózy, tj. diabetes mellitus. Revmatologické choroby a systémové choroby pojiva budou zaměřeny především na projevy v ústní dutině. Přednášky tohoto semestru se budou věnovat i další problematice, která je důležitá pro budoucí stomatology, tj. revmatologii, chorobám kloubním a kostním, nemocem pojivové tkáně, nejčastějším otravám a poškozením zdraví z fyzikálních příčin. V závěrečném bloku přednášek se budou probírat základní diferenciálně diagnostické postupy, které umožní souhrnně zopakovat nejčastější a nejdůležitější nemoci z vnitřního lékařství, které by měl stomatolog znát. Přednášky jsou sice nepovinné, ale silně doporučujeme účast na nich. Studentovi velmi pomohou správně se zorientovat v podstatných aspektech interny a jsou prospěšné v přípravě na závěrečnou zkoušku.
Praktická výuka (2 hodiny týdně) v letním semestru 4. r. bude opakováním a přípravou na závěrečnou zkoušku z VL. Opět se vyžaduje během praktické výuky přezutí, bílý plášť a fonendoskop. Bude probíhat procvičování anamnézy a fyzikálního vyšetřování, opakování a procvičování základních patologických nálezů na EKG křivkách. Údaje získané odběrem anamnézy a fyzikálním vyšetřením budou konfrontována s výsledky laboratorních a zobrazovacích testů a studenti se budou učit je zasazovat do klinických souvislostí (kontextu). Podmínkou pro udělení zápočtu na konci zimního semestru 4. r. je opět 100% účast na praktické výuce. Je tolerováno 20% omluvených a nahrazených absencí.
Třetí semestr výuky VL bude završen závěrečnou zkouškou z VL. Náplní zkoušky budou témata probíraná v průběhu všech tří semestrů výuky VL. Zkouška z VL bude provedena po skončení výuky, po obdržení zápočtu za tento semestr a probíhá podle Pravidel pro organizaci studia na FL v Plzni. Konkrétní struktura a náplň zkoušky (seznam otázek), uveřejní vedoucí (=garant) předmětu na začátku semestru. Zkouška se koná na pracovišti garanta předmětu, tj. buď na 1. interní klinice (studenti vstupující do 3. ročníku studia v sudém kalendářním roce) nebo na 2. interní klinice (studenti vstupující do 3. ročníku studia v lichém kalendářním roce). Na zkoušku se přihlašují studenti elektronicky v programu SIS. Pokud by chtěl student složit zkoušku v tzv. předtermínu, jeho vyučující praktického cvičení zváží, zda je student připraven a schválí, že student může složit zkoušku před ukončením letního semestru. Toto rozhodnutí potvrdí zápočtem v indexu. Bez zápočtů ze všech tří semestrů výuky VL nelze přistoupit k závěrečné zkoušce.
Literatura pro předmět Interna, zubní lékařství
Povinná:
Souček M a spol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005
Hampton JR: EKG stručně, jasně, přehledně. 7. vyd., Grada, 2013
Doporučená:
Češka R. a spol.: Interna. 2. vyd., Triton, 2015
Walker BR a spol.: Davidson´s Principles & Practice of Medicine, 23. vyd.., Elsevier, last ed.

Garantem výuky Vnitř. lékařství je za 1. interní kliniku: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.


Hematologie: Vyšetřovací metody v hematologii. Anémie. Poruchy hemostázy. Krvácivé choroby. Myelodysplázie, myeloaplázie, myeloproliferace. Leukémie. Lymfomy. Mnohočetný myelom. Diabetologie a metabolismus: DM 1. a 2. typu. Komplikace DM. Poruchy výživy. Endokrinologie: choroby hypotalamo-hypofyzární. Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek. Onemocnění kůry a dřeně nadledvinek.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Jitka Nováková (27.09.2023)


Required literature:
Davidson's Principles and Practice of Medicine, last ed., Author: Stuart H. Ralston et al.
The ECG Made Easy, last Edition; Author: John R. Hampton
Macleod's Clinical Examination, last Edition; Authors: Graham Douglas & Fiona Nicol & Colin Robertson.
Recommended literature:
Davidson's 100 Clinical Cases, 2nd Edition; Authors: M. Strachan, S. Sharma, J. Hunter

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (28.10.2019)

The condition of acceptance to the exam is a credit. Students enroll in the exam electronically, using the prescribed terms. On the given day and hour, they will come to the seminary room (entrance B, floor 5); take the pen with you. Students draw the exam questions and after 20-minute preparation they approach to the oral examination.

Sylabus -
Poslední úprava: Jitka Nováková (04.01.2024)

Internal Medicine - Syllabus/Lectures
course 4, Dental Medicine, 2023/24, winter semester
Wednesday, 17:00-18:40, ROOM P1 (floor -1)

4.X "Systematic hypertension: definition, diagnosis, stages of the disease. Primary and secondary hypertension. Treatment. – Heart failure of the left heart, failure of the
right heart, bilateral heart failure. Clinical symptoms and signs, treatment.(Rokyta)"
11.X Myocarditis, pericarditis: etiology, clinical symptoms and signs, classification, treatment. Infective endocarditis: causes, cinical presentation, course of the disease, treatment, prophylactic measures. (Rokyta)
18.X Inborn heart disorders. Acquired heart disorders. Clinical symptoms and signs, treatment. (Lhotský)
25.X Heart rhythm disorders and conduction disturbances: classification, clinical presentation, treatment. Most common supraventricular and ventricular arrhythmias. (Vančura)
1.XI Ischemic heart disease: etiology, classification. Stable and unstable angina. Acute myocardial infarction. Chronic ischemic heart disease. Clinical presentation, treatment. (Bernat)
8.XI Superficial thrombophlebitis. Deep vein thrombosis. Pulmonary embolism, Symptoms and signs, diagnosis, treatment (Hromádka)
15.XI Acute and chronic bronchitis. Bronchial asthma. Chronic obstructive pulmonary disease. Pneumonias. Interstitial pulmonary diseases. (Teřl)
22.XI Lung tuberculosis: cause, epidemiology, diagnosis, forms of the disease, treatment. Atypical mycobacterias (Kirchnerová)
29.XI Bronchial and lung tumours. Lung cancer – types, diagnosis, treatment. Diseases of the pleura: Pleuritis with and without exsudate. Tumours of pleura. Mediastinal syndromes. (Pešek)
6.XII Examinations in hematology and hemato-oncology: medical interview, physical examination, laboratory tests – blood count, bone marrow biopsy etc. Anemias: definition, classification, clinical symptoms and signs – especially relations to the oral cavity. Treatment of anemias (Motáň)
13.XII Bleeding disorders: bleeding due to vessel wall impairment, due to platelets, due to coagulation factors, due to fibrinolysis. Hemophilia A,B. Von Willebrand´s disease. Idiopathic trombocytopenic purpura. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Disseminated intravascular coagulopathy. Bleeding due to disorder of other organs (kidney, liver etc). Diagnosis and treatment. Blood transfusion and complications associated with blood transfusion (Karvunidis)
20.XII Myeloaplastic/dysplastic/proliferative syndromes. Leukemias and lymphomas. Multiple myeloma. Manifestations in the area of the head, oral cavity, neck. Therapy in hemato-oncology, chemotherapy, bone marrow and peripheral blood stem cell transplantation (Lysák)
10.I substitutional term

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Head of the Dept. of Medicine I Deputy Head


 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory PoznámkaHodnocení
23aEA0908310p1

Okruhy studentů
4.AZUBL18
4.AZUBL
St 04.10.2023 17:00 - 18:40 přednáška Systematic hypertension: definition, diagnosis, stages of the disease. Primary and secondary hypertension. Treatment. – Heart failure of the left heart, failure of the right heart, bilateral heart failure. Clinical symptoms and signs, treatment prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
St 11.10.2023 17:00 - 18:40 přednáška Myocarditis, pericarditis: etiology, clinical symptoms and signs, classification, treatment. Infective endocarditis: causes, cinical presentation, course of the disease, treatment, prophylactic measures. prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
St 18.10.2023 17:00 - 18:40 přednáška Inborn heart disorders. Acquired heart disorders. Clinical symptoms and signs, treatment. MUDr. Jan Lhotský
St 25.10.2023 17:00 - 18:40 přednáška Heart rhythm disorders and conduction disturbances: classification, clinical presentation, treatment. Most common supraventricular and ventricular arrhythmias. doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
St 01.11.2023 17:00 - 18:40 přednáška Ischemic heart disease: etiology, classification. Stable and unstable angina. Acute myocardial infarction. Chronic ischemic heart disease. Clinical presentation, treatment. prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
St 08.11.2023 17:00 - 18:40 přednáška Superficial thrombophlebitis. Deep vein thrombosis. Pulmonary embolism, Symptoms and signs, diagnosis, treatment prof. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
St 15.11.2023 17:00 - 18:40 přednáška Acute and chronic bronchitis. Bronchial asthma. Chronic obstructive pulmonary disease. Pneumonias. Interstitial pulmonary diseases. doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
St 22.11.2023 17:00 - 18:40 přednáška Lung tuberculosis: cause, epidemiology, diagnosis, forms of the disease, treatment. Atypical mycobacterias MUDr. Olga Kirchnerová, Ph.D.
St 29.11.2023 17:00 - 18:40 přednáška Bronchial and lung tumours. Lung cancer – types, diagnosis, treatment. Diseases of the pleura: Pleuritis with and without exsudate. Tumours of pleura. Mediastinal syndromes. prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
St 06.12.2023 17:00 - 18:40 přednáška Examinations in hematology and hemato-oncology: medical interview, physical examination, laboratory tests – blood count, bone marrow biopsy etc. Anemias: definition, classification, clinical symptoms and signs – especially relations to the oral cavity. Treatment of anemias doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
St 13.12.2023 17:00 - 18:40 přednáška Bleeding disorders: bleeding due to vessel wall impairment, due to platelets, due to coagulation factors, due to fibrinolysis. Hemophilia A,B. Von Willebrand´s disease. Idiopathic trombocytopenic purpura. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Disseminated intravascular coagulopathy. Bleeding due to disorder of other organs (kidney, liver etc). Diagnosis and treatment. Blood transfusion and complications associated with blood transfusion MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D.
St 20.12.2023 17:00 - 18:40 přednáška Myeloaplastic/dysplastic/proliferative syndromes. Leukemias and lymphomas. Multiple myeloma. Manifestations in the area of the head, oral cavity, neck. Therapy in hemato-oncology, chemotherapy, bone marrow and peripheral blood stem cell transplantation doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
St 03.01.2024 17:00 - 18:40 přednáška substitutional term
St 10.01.2024 17:00 - 18:40 přednáška prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK