PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Immunology - EA0906520
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Vyučující: MUDr. Martin Liška, Ph.D.
Mgr. Jitka Ochotná
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
MUDr. Martina Vachová, Ph.D.
Korekvizity : EA0903015, EA0904011
Je korekvizitou pro: EA0908360, EA0208024, EA0907380, EA0908023, EA0907330, EA0908310
Anotace -
Poslední úprava: Lenka Nováková (14.11.2017)
V tomto předmětu získá student základní znalosti o struktuře a funkci imunitního systému, seznámí se s patogenezí, klinickými projevy a léčbou nejvýznamnějších imunopatologických chorob.
Literatura
Poslední úprava: Lenka Nováková (15.11.2017)

 

Recommended literature:

Abbas A. K., Lichtman A. H. H., Pillai S.: Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune Systém. Elsevier Health Sciences, 2012

Supplementary literature:

Doan T., Melvold R., Viselli S., Valtenbaugh C: Immunology. Lippincott Williams & Wilkins, (2nd Edition), 2012

Delves P.J., Martin S.J., Burton D.R., Roitt I.M.: Roitt's Essential Immunology (13th Edition), Wiley-Blackwell, 2017

Weaver C., Murphy K.: Jeneway's Immunobiology (9th Edition), Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC, 2017

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (18.05.2020)

Course conditions:
The course is finished by credit and examination.


Conditions for obtaining the credit:
Teaching is conducted in the form of seminars. Active participation in the seminars is necessary to obtain the credit, one absence is allowed.


Conditions for passing the exam:
1. Successful passing a computer test.
2. Answering two oral questions.

 

 Exam questions:

1. The immune system and its importance for homeostasis. Antigen.
    Mechanisms of the immune system and their cooperation.

2. Component parts of the immune system (organs, cells, substances) and their function.

3. Non-specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

4. Specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

5. Phagocytosis (phagocytes, their functions, and importance).

6. Complement, pathways of activation, biological significance.

7. Basophils and mast cells and their role in the immune reactions.

8. Immune mechanisms of inflammation (local and systemic reaction).

9. Natural killer cells, their characteristics, and their function. Interferons.

10. HLA system  (classes, polymorphism, typing).

11. Binding of peptides to MHC. Antigen presentation (function, purpose).

12. T-lymphocytes (ontogenesis, selection, surface markers, subpopulations, functions). TCR.

13. Th1 based immune reaction.

14. Th2 based immune reaction.

15. Tc based immune reaction.

16. Physiological mechanisms of regulation of the immune system.
      Cytokines (classification according to the function).

17. B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function. Ontogenesis of antibody production.    

18. Immunoglobulins (structure, classes). Genetic background of immunoglobulin production.
      Anti-idiotypes.

19. Immunoglobulins (functions of different isotypes).

20. Antibodies based immune reaction (primary, secondary).

21. Mucous and cutaneous immune system
      (Barrier functions of the human body and defense mechanisms).

22. External regulation of immune response (possibilities, purposes).

23. Defense against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

24. Defense against intracellular pathogens (bacteria, fungi, and unicellular parasites).

25. Anti-viral defense.

26. Defense against multicellular parasites.

27. Tumor immunology - tumor antigens, mechanisms of defense.

28. Alloimmune reaction. Types of transplantations and immunological examination before
      transplantation. Immunologically privileged tissues.

29. Types of graft rejection and their mechanisms. GvH disease. Principles of materno-foetal tolerance.
      Rh incompatibility

30. IgG and IgM based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type II).

31. Immunocomplex based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type III).

32. Acquired immunodeficiencies - causes, mechanisms involved. AIDS.

33. Primary immunodeficiencies - clinical manifestations, examples.

34. Hereditary angioedema (pathophysiology, clinical manifestations, treatment).

35. Examples of systemic autoimmune diseases. Significance of autoantibodies.

36. Examples of organ-specific autoimmune diseases and organoleptic autoimmune diseases.
      Significance of autoantibodies.

37. Immunopatological reaction type IV (delayed-type). Cutaneous and mucous contact allergy.

38. IgE based immunopathological reaction (type I, atopy).

39. Allergens. Allergic diseases - causes, symptoms, and diagnostics.

40. Anaphylaxis (causes, symptoms, and treatment).

41. Examples of diseases based on immunopathological reaction type I. Treatment.

42. Drug allergy.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (17.01.2024)

Immunology - 3rd year - Dentistry                                                                        SS 2023/2024

Seminars take place in the seminar room of the Department of Immunology and Allergology, entrance C, 2nd floor, room No 345, 9.00 – 10.40 

 

23. 2. 2024          Mgr. Ochotná Jitka

1. The immune system and its importance for homeostasis. Antigen.
    Mechanisms of the immune system and their cooperation.

2. Component parts of the immune system (organs, cells, substances) and their function.

3. Non-specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

4. Specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

5. Phagocytosis (phagocytes, their functions and importance).

6. Complement, pathways of activation, biological significance.

7. Basophils and mast cells and their role in the immune reactions.

 

8. 3. 2024            Mgr. Ochotná Jitka

8. Natural killer cells, their characteristics, and their function. Interferons.

9. HLA system  (classes, polymorphism, typing).

10. Binding of peptides to MHC. Antigen presentation (function, purpose).

11. T-lymphocytes (ontogenesis, selection, surface markers, subpopulations, functions). TCR.

12. Th1 based immune reaction.

13. Th2 based immune reaction.

14. Tc based immune reaction.

 

22. 3. 2024          MUDr. Vachová Martina, Ph.D.

15. B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function. BCR. Ontogenesis of antibody production.    

16. Immunoglobulins (structure, classes). Genetic background of immunoglobulin production.
      Class switching. Anti-idiotypes.

17. Immunoglobulins (functions of different isotypes).

18. Antibodies based immune reaction (primary, secondary).

19. Mucous and cutaneous immune system (Barrier functions of the human body and defense mechanisms).

20. External regulation of immune response (possibilities, purposes).

 

5. 4. 2024            Mgr. Ochotná Jitka

21. Immune mechanisms of inflammation (local and systemic reaction).

22. Physiological mechanisms of regulation of the immune system. Cytokines (classification

      according to the function).

23. Defense against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

24. Defense against intracellular pathogens (bacteria, fungi and unicellular parasites).

25. Anti-viral defense.

26. Defense against multicellular parasites.

 

19. 4. 2024          Mgr. Ochotná Jitka

27. Tumor immunology - tumor antigens, mechanisms of defense.

28. Alloimmune reaction. Types of transplantations and immunological examination before
      transplantation. Immunologically privileged tissues.

29. Types of graft rejection and their mechanisms. GvH disease. Principles of materno-foetal tolerance.
      Rh incompatibility

30. IgG and IgM based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type II).

31. Immunocomplex based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type III).

 

3. 5. 2024            MUDr. Liška Martin, Ph.D.

32. Acquired immunodeficiencies - causes, mechanisms involved. AIDS.

33. Primary immunodeficiencies - clinical manifestations, examples.

34. Hereditary angioedema (pathophysiology, clinical manifestations, treatment).

35. Examples of systemic autoimmune diseases. Significance of autoantibodies.

36. Examples of organ-specific autoimmune diseases and organoleptic autoimmune diseases.
      Significance of autoantibodies.

 

17. 5. 2024          prof. MUDr. Panzner Petr, CSc.

37. Immunopatological reaction type IV (delayed-type). Cutaneous and mucous contact allergy.

38. IgE based immunopathological reaction (type I, atopy).

39. Allergens. Allergic diseases - causes, symptoms, and diagnostics.

40. Anaphylaxis (causes, symptoms, and treatment).

41. Examples of diseases based on immunopathological reaction type I. Treatment.

42. Drug allergy.

 

 

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (25.02.2021)

Course of Immunology and allergology  in MOODLE:

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=318

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK