PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pathology and Oral Pathology II - EA0905500
Anglický název: Pathology and Oral Pathology II
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Vyučující: MUDr. Bc. Natálie Klubíčková
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Korekvizity : EA0903015, EA0904011
Je korekvizitou pro: EA0907450, EA0908360, EA0908480, EA0909018, EA0907380, EA0908472, EA0908310, EA0908023, EA0208024
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Exam questions.pdf Exam questions prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Lectures Winter Semester 2023-2024.pdf Přednášky - zimní semestr 2023-2024 prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Pathology and Oral Pathology - detailled syllabus.pdf prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Patologie - detailní sylabus.pdf prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Practicals Winter Semester 2023-2024.pdf Praktika - zimní semestr 2023-2024 prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (27.09.2023)
Předmět Patologie, jako součást preklinických předmětů a lékařského komplementu, seznamuje studenty s morfologií a principy lidských onemocnění. Na teoretické úrovni toto zajišťují přednášky, které jsou v první polovině letního semestru věnovány především obecným principům onemocnění, v druhé polovině a nadále pak v zimním semestru speciální nenádorové i nádorové patologii a patologii orofaciální. Praktická cvičení, realizovaná v mikroskopické učebně, patologickém muzeu a na pitevně, mají za cíl osvojení si základních návyků při morfologickém vyšetření pacienta, ať již makroskopickém nebo mikroskopickém, které jsou platné napříč lékařskými obory.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (27.09.2023)
Studenti by si měli vštípit základní principy lidských onemocnění a seznámit se s principy a morfologickými obrazy jednotlivých nemocí. Dále by si měli osvojit správné zásady odběru, fixace, označení a zasílání materiálu na bioptické vyšetření. V neposlední řadě by měli pochopit algoritmy racionální indikace pitvy a zajištění zdravotnické dokumentace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (27.09.2023)

Zápočet za letní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce.

Zápočet za zimní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce a absolvování praktické zkoušky z makroskopie.

 

Zkouška (pouze zimní semestr)

Zkouška má 2 části:

1. Praktická zkouška z makroskopie (předchází samotné zkoušce jako součást kritérií pro udělení zápočtu za zimní semestr).

2. Ústní zkoušení – celkem 4 otázky, a to 1x obecná patologie, 1x speciální patologie, 1x orofaciální patologie a 1x patologie nádorů

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (27.09.2023)

Moodle (https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=370) obsahuje materiály z přednášek a praktik (Kontakt: BANECKOVAM@fnplzen.cz).

Další zdroje:

1. Odell, E.W.: Cawson´s Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine. 9th ed., Elsevier, 2017.

2. Neville at al.: Oral and Maxillofacial Pathology. Elsevier London 2015.

3. Kumar, Cotran, Robbins: Robbins Basic Pathology, 10th. ed., Elsevier, Philadelphia, 2017

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (27.09.2023)

1. Účast na povinné výuce v obou semestrech

2. Absolvování praktické zkoušky z makroskopie jako součást udělení zápočtu za zimní semestr

Bez splnění těchto požadavků se nelze přihlásit na zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (27.09.2023)

Sylabus přednášek a praktik je dostupný v položce SOUBORY.

 

Lokalizace přednášek a praktik: Šiklův ústav patologie Fakultní Nemocnice Plzeň - Bory (Edvarda Beneše 13), zobrazeno zde: http://siklpatoblog.blogspot.com/2017/10/kudy-na-praktika.html

V zimním semestru je každý týden jedna prezenční přednáška (v posluchárně, případně ve velké mikroskopické učebně). Distančními přednáškami budou řešeny pouze neočekávané situace.

Praktika budou probíhat prezenčně na výše uvedené adrese.

 

Případné distanční přednášky a praktika budou uploadovány na Moodle.
Přístupné budou vždy (pokud se něco nestane) od "rozvrhového začátku" přednášky/praktika.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (27.09.2023)

Zápočet za letní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce.

Zápočet za zimní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce a absolvování praktické zkoušky z makroskopie.

 

Zkouška (pouze zimní semestr)

Zkouška má 2 části:

1. Praktická zkouška z makroskopie (předchází samotné zkoušce jako součást kritérií pro udělení zápočtu za zimní semestr).

2. Ústní zkoušení – celkem 4 otázky, a to 1x obecná patologie, 1x speciální patologie, 1x orofaciální patologie a 1x patologie nádorů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK