PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Psychology and Ethics - EA0903060
Anglický název: Medical Psychology and Ethics
Zajišťuje: Psychiatrická klinika (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Vysvětlení: Na praktikách nutnost FFP2
Garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Markéta Celerová, Ph.D.
Korekvizity : EA0902004
Je korekvizitou pro: EA0208024, EA0905390, EA0908023, EA0908310
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Medical Psychology and Ethics Dentistry.pdf Sylabus Zubní lékařstí Lékařská psychologie a etika Alena Korelusová
Anotace -
Poslední úprava: Alena Korelusová (22.09.2021)
Psychologické aspekty léčebně preventivní péče, komunikační dovednosti, komunikace s pacientem např. v akutní krizové životní situaci, komunikace s chronicky nemocným, onkologickým pacientem, umírajícím. Nemocné dítě v rodině, rozhovor s příbuznými pacienta, nonverbální komunikace, komplexní přístup k nemocným, základy psychoterapie, podpůrná psychoterapie, etické aspekty v medicínské praxi. Prevence konfliktu mezi zdravotníky a pacienty.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Alena Korelusová (08.08.2023)

Zápočet za zimní semestr.

Literatura -
Poslední úprava: Alena Korelusová (05.01.2023)

Beran J.,Tumpachová N.: Základy lékarské psychologie pro studenty lékarství. Praha, Karolinum 2003
Susan Ayers, Richard de Visser: Psychologie v medicíně. Grada, 2015

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Alena Korelusová (08.08.2023)

Podmínky pro zápočet: Docházka na praktickou výuku (1 absence za semestr je povolena) + esej.

Podrobnosti jsou vždy pro daný akademický rok zveřejněny ve studijním systému MOODLE.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Alena Korelusová (08.08.2023)

Zápočet za zimní semestr.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK