PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histology and Embryology II - EA0903015
Anglický název: Histology and Embryology II
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
Korekvizity : EA0902001, EA0902004
Je korekvizitou pro: EA0905370, EA0906470, EA0905500, EA0905510, EA0906100, EA0906520, EA0906090
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (25.10.2022)
Student se v průběhu předmětu postupně seznámí s histologickou stavbou všech orgánových soustav a prakticky při práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu jednotlivých orgánů. Student se díky předmětu seznámí s vývojem lidského jedince od počátku (gamet a fertilizace) po porod. Pochopí vývoj jednotlivých orgánů a orgánových soustav. Porozumí vzniku nejčastějších malformací.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu jsou popsány v dokumentu Pravidla získání zápočtu a zkoušky z histologie v akademickém roce 2023/2024 (viz. výše).
Literatura -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (14.11.2023)

•Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. Triton, 2021

• Mescher AL: Junqueirovy základy histologie. Galén, Praha, 2018.

•Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012

•Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 14. vydání. Grada, 2023

•Slípka J.: Základy histologie. Karolinum 2018

•Slípka J.: Základy embryologie. Karolinum 2022

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu jsou popsány v dokumentu Pravidla získání zápočtu a zkoušky z histologie v akademickém roce 2023/2024 (viz. výše).
Sylabus -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (29.09.2023)

Přednášky

1. Úvod a základní embryologické pojmy. Embryologie - význam a etické problémy oboru. Ontogeneze a evoluce. Historie embryologie. Základy blastogenese. Oplození a rýhování vajíčka.

2. Blastogenese a gastrulace. Studium blastocysty, proces implantace, gastrulace, vznik prvních zárodečných listů. Notogenese (vývoj chorda dorsalis). Zárodečný terčík. Mesoderm a tvorba prvosegmentů. Mesenchym.

3. Plodové obaly. Amnion a jeho expanze, amniová tekutina. Chorion. Placenta. Růst zárodku a plodu. Známky donošenosti. Porod.

4. Vývoj nervového systému. Medulární ploténka, žlábek a trubice. Mozkové váčky. Základy smyslových orgánů (oční pohárek, otocysta).

5. Vývoj cévního systému I. Žloutkový embryonální oběh. Osudy hlavních cév a aortálních oblouků.

6. Vývoj cévního systému II. Klička srdeční, vývoj přepážek srdečních. Vznik srdečních malformací.

7. Vývoj trávicího systému I. Primitivní střevní trubice. Přední střevo, farynx. Branchiální struktury – ektodermální štěrbiny, entodermální kapsy, faryngové oblouky a jejich deriváty. Stomodeum. Vývoj dentice.

8. Vývoj trávicího systému II. Duodenum, játra a pankreas. Střední střevo a jeho rotace. Zadní střevo. Tělní stěna a tělní dutiny. Bránice. Slezina. Vývoj dýchacích cest a plic.

9. Vývoj systému močového. Pronefros, mesonefros, metanefros. Odvodní cesty močové. Kloaka.

10. Vývoj systému pohlavního. Vývoj pohlavních žláz a vývodných cest pohlavních. Vývoj zevních pohlavních orgánů.

11. Vývoj obličeje a lebky. Čichový orgán, vývoj čelistí. Vývoj sekundárního patra. Rozštěpové vady. Vývoj axiálního skeletu, končetin. Vývoj svalů a kůže.

12. Problem based lecture

13. Problem based lecture

Praktická cvičení

1. Zahájení praktik. Opakování obecné histologie.
Dutina ústní I: Radix linguae, dorsum linguae, palatum molle, labium oris.
2. Dutina ústní II: Vývoj zubu, histologie zubních tkání a periodoncia. Dens.
Slinné žlázy: gl. submandibularis, gl. sublinqualis, gl. parotis.
3. Trávicí systém I.: Oesophagus, gaster, pancreas.
4. Trávicí systém II: Duodenum, appendix vermiformis, hepar, vesica fellea.
5. Dýchací systém: Epiglottis, trachea, pulmo.
Močový systém: Ren, ureter, vesica urinaria.
6. Mužský pohlavní systém: Testis, epididymis, prostata, funiculus spermaticus.
7. Ženský pohlavní systém: Ovarium, tuba uterina, uterus, endometrium, placenta, funiculus umbilicalis, vagina.
8. Krevní cévy a srdce: Aorta, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry. Myocard.
9. Lymfatické cévy a orgány: Nodus lymphaticus, tonsila, lien, thymus.
10. Žlázy s vnitřní sekrecí: Hypophysis, gl. suprarenalis, gl. thyreoidea.
11. Centrální nervový systém: Medulla spinalis, cerebellum, cerebrum.
Periferní nervový systém: Nervus periphericus.
12. Kůže: Silný a slabý typ, planta pedis, axilla, palpebra, auris, mamma.
Opakování probraných preparátů.
13. Demonstrace vybraných embryologických preparátů
14. Konzultace, závěr praktik a udělení zápočtů.

TEST 1: 20.10 - 11.11. 2023
TEST 2: 27.11. - 15.12. 2023
TEST 3: 11.12. 2023 - 5. 1. 2024
ZÁVĚREČNÝ TEST: OD 1. 1. 2024

Studijní opory -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (15.09.2023)

MOODLE kurzy: Kurz: Embryologie (cuni.cz)Kurz: Praktikum ze speciální histologie pro zubní lékařství (cuni.cz) 

K dispozici je YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCY7dMERswmElzXGF1JDA4vA/featured?disable_polymer=1

Webové stránky ústavu: http://histologie.lfp.cuni.cz/

PRAKTICKÁ CVIČENÍ:

Ke studiu preparátů využijte digitalizovanou sbírku: http://histologie.lfp.cuni.cz/preparaty/.

Seznam doporučené literatury najdete na odkazu: http://histologie.lfp.cuni.cz/index.php/doporucena-literatura/

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu jsou popsány v dokumentu Pravidla získání zápočtu a zkoušky z histologie v akademickém roce 2023/2024 (viz. výše).
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory PoznámkaHodnocení
23aEA0903015p1

Okruhy studentů
2.AZUBL18
2.AZUBL
St 04.10.2023 14:00 - 15:40 přednáška Fertilization and early embryonic development: Spermio- and oogenesis. Fertilization and preimplantation embryonic development. Mitochondria inheritance. Embryonic genome activation. Differentiation to embryoblast and trophectoderm. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
St 11.10.2023 14:00 - 15:40 přednáška Blastocyst, embryo nidation, gastrulation: Blastocyst formation, blastocoel, blastocyst hatching, embryo implantation, gastrulation. Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.
St 18.10.2023 14:00 - 15:40 přednáška Notogenesis, embryonic disc, mesoderm and somites: Development of dorsal chord. Origin of germ layers and formation of embryonic disc. Mesoderm and somites. Mesenchyme. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
St 25.10.2023 14:00 - 15:40 přednáška Placentation, fetal membranes, delivery: Chorionic sac, amniotic sac, and its expansion. Flexure of the embryo. Amniotic fluid. Placentation. Embryonic and fetal growth. Marks of the fetal maturity. Delivery. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
St 01.11.2023 14:00 - 15:40 přednáška Nervous system development: Neural plate, neural groove and neural tube. Brain vesicles. Development of sense organs. The eye and inner ear. Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.
St 08.11.2023 14:00 - 15:40 přednáška Circulatory system, part I: Embryonic yolk circulation. First embryonic circulatory system. Major vessels and aortal arches. Features of main vessels. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
St 15.11.2023 14:00 - 15:40 přednáška Circulatory system, part II: Heart tube and loop, Septation of the atria and ventricles. Common cardiac malformations. MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
St 22.11.2023 14:00 - 15:40 přednáška Digestive system, part I: Delimitation of the yolk sac and primitive gut. Foregut, pharynx. Derivatives of the branchial clefts, pouches and arches. Stomodeum. Development of tongue. Development of teeth. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
St 29.11.2023 14:00 - 15:40 přednáška Digestive system, part II & Respiratory system: Duodenum, liver, and pancreas. Midgut and rotation of intestine. Hindgut. Body cavities. Spleen development. Respiratory passages and lung development. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
St 06.12.2023 14:00 - 15:40 přednáška Development of urinary system: Development of pronephros, mesonephros, and metanephros. Urinary passages. Cloaca. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
St 13.12.2023 14:00 - 15:40 přednáška Development of genital system: Development of gonads. Wolffian and Müllerian ducts. External genital organs. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
St 20.12.2023 14:00 - 15:40 přednáška Orofacial region, skull, and skeleton: Nose and olfactory organ. Upper and lower jaw development. Development of the secondary palate. Cleft malformations. Development of axial skeleton, extremities. Muscles and skin development. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
St 03.01.2024 14:00 - 15:40 přednáška Solving model questions for the embryology exam. Case-based discussion: Want to know if you are well prepared? Come and try solving mock exam questions before taking the official exam! Interactive problem-based lecture. Students will use their own knowledge of embryology to solve real medical problems. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
St 10.01.2024 14:00 - 15:40 přednáška Solving model questions for the embryology exam. Case-based discussion: Want to know if you are well prepared? Come and try solving mock exam questions before taking the official exam! Interactive problem-based lecture. Students will use their own knowledge of embryology to solve real medical problems. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK