PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie I - EA0902004
Anglický název: Histology and Embryology I
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.lfp.cuni.cz/histologie/eng_education.html
Garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Neslučitelnost : EAP0201040
Záměnnost : EAP0201040
Je korekvizitou pro: EA0903015, EA0903060, EA0904011
Je neslučitelnost pro: EAP0201040
Je záměnnost pro: EAP0201040
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (07.11.2017)

Student se díky předmětu seznámí se základními druhy tkání a s jejich histologickou stavbou a prakticky díky práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu buněk i tkání těla.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (01.11.2019)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

K získání zápočtu musí studenti splnit tyto podmínky: aktivní účast na praktických cvičeních (povolené maximálně 2 absence za semestr), úspěšné absolvování dvou průběžných zápočtových testů a úspěšné absolvování závěrečného praktického zkoušení u mikroskopu. Na splnění povinnosti k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) má student maximálně tři pokusy na každou povinnost.

Pokud student nesplní některou z povinností k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) v průběhu týdnů, kdy probíhá výuka, a zároveň nevyčerpal 3 pokusy na splnění svých povinností, asistent může vypsat maximálně 2 náhradní termíny pro vyčerpání zbývajících pokusů během zkouškového období, kdy bude mít student možnost zápočet získat. Termíny pro získání zápočtu mimo zkouškové období nebudou nabízeny.

 

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (07.11.2017)

Povinná literatura:

•Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. Triton, 2017

•Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Základy histologie. H&H, Jinočany, 1999

•Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012

•Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie.Překlad 10. vydání. Grada, 2011

•Slípka J.: Základy histologie. Karolinum 2015

•Slípka J.: Základy embryologie. Karolinum 2012

 

Doporučená literatura:

•Carlson B.M.:Human Embryology and Developmental Biology, 5th edition, Saunders Elsevier 2013

•Vacek Z.: Embryologie. Grada 2006

•Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013

•Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013

•Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology, 1st edition, Saunders Elsevier 2012

•Keith L. Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002

•Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013

•Klepáček I., Mazánek J.a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii, Praha Avicenum 2001

•Kapeller K. Pospíšilová V.: Embryologický atlas. Martin, Osveta 1996

•Konrádová V., Uhlík J., Vajner L.: Funkční histologie. H+H Jinočany 1998

•Lichnovský V. et al.: Základy histologie pro bakaláře. LF UP Olomouc, 1997

•Berkovitz, B.K.B. – Holand, G.R.: Colour Atlas and Textbook of Oral Anatomy,Histology and Embryology 3rd Edition, Elsevier Science 2005

•Jirkovská M., Jirsová Z., Martínek J.: Testové otázky z histologie a embryologie. Univerzita Karlova, Praha, (1997)

•Klika E.: Embryologie. Avicenum, Praha, 1985

•Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009

•Linss/Halbhuber: Histologie und mikroskopische Anatomie. G.Thieme, Leipzig, 1991

•Bacon R.L., Niles R.N.: Medical histology. A text-atlas with introductory pathology. Springer-Verlag, New York, 1983

•Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology. Williams and Wilkins, Baltimore, 1990

•Kapeller K., Pospíšilová V.: Embryológia človeka. Osveta, Bratislava, 1991

•Moore K.L., Persaud T.V.N.: Before We Are Born. W.B.Saunders, Philadelphia, 1998

•Larsen W.J.: Human Embryology. 2nd edition. Churchill Livingstone, New York, 1997

•Matsumura G., England M. A.: Embryology colouring book. Mosby (An imprint of Harcourt Publishers Ltd.), 1999

•England M. A: Life before birth. 2nd edition. Mosby-Wolfe, London, 1996

•Christ B., Wachtler F.: Medizinische embryologie. Ullstein Medical Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1998

•Maretta, M.: Fundamentals of veterinary embryology. Vysoká vojenská letecká škola SNP (for the University of Veterinary Medicine in Košice), Košice, 1992

•Jirásek J.E.: Human Fetal Endocrines. Matrinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, 1980

•Jirásek J.E.: Základy vývojové urologie. H&H, Jinočany, 1992


 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (01.11.2019)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

K získání zápočtu musí studenti splnit tyto podmínky: aktivní účast na praktických cvičeních (povolené maximálně 2 absence za semestr), úspěšné absolvování dvou průběžných zápočtových testů a úspěšné absolvování závěrečného praktického zkoušení u mikroskopu. Na splnění povinnosti k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) má student maximálně tři pokusy na každou povinnost.

Pokud student nesplní některou z povinností k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) v průběhu týdnů, kdy probíhá výuka, a zároveň nevyčerpal 3 pokusy na splnění svých povinností, asistent může vypsat maximálně 2 náhradní termíny pro vyčerpání zbývajících pokusů během zkouškového období, kdy bude mít student možnost zápočet získat. Termíny pro získání zápočtu mimo zkouškové období nebudou nabízeny.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (01.11.2017)

Sylabus přednášek z histologie pro I. ročník zubního lékařství:

1. Úvod (historie a význam oboru). Buňka (membrána, spojení bb., organely, přijímání látek).

2. Tkáně (klasifikace). Epitely (podle uspořádání).

3. Epitely (podle funkce - žlázy).

4. Vazivo (buňky, vlákna, základní hmota).

5. Vazivo (typy vaziva). Chrupavka (hyalinní, elastická, vazivová).

6. Kost (struktura, osifikace).

7. Krev (erytrocyty, leukocyty).

8. Krev (lymfocyty, destičky, hematopoeza).

9. Svaly (hladké, příčně pruhované, srdeční).

10. Nervy (neuron, synapse, zakončení).

11. Nervy (neuroglia). Shrnutí tkání.

12. Kardiovaskulární systém (arterie, vény, srdce).

13. Lymfatický systém (lymfatické cévy, uzliny, slezina, thymus).

14. Endokrinní systém (hypofysa, thyreoidea, parathyreoidea, nadledvina, epifysa).

 

Sylabus praktických cvičení z histologie pro I. ročník zubního lékařství:

1. Úvod. Organizace praktik, zásady bezpečnosti práce při výuce, histologická technika.

Epitely I.: Epitely vícevrstevné a jednovrstevné (epidermis, oesophagus, duodenum, gl. thyreoidea, ren).

2. Epitely II.: Epitel víceřadý cylindrický, přechodný, trámčitý (trachea, vesica urinaria, gl. suprarenalis).

Přehled žláz: Žlázy serózní a mucinózní (gl. parotis, duodenum), žlázy kožní (axilla, palpebra, labia majora).

3. Opakování probrané látky. Vazivo kolagenní, elastické, retikulární, rosolovité (lien, cutis, arteria et vena, ren, funiculus umbilicalis).

4. Pojivová tkáň II. Chrupavka a kost (trachea, auris, epiglottis, osifikace, demonstrace embryonálních preparátů). Zub.

5. Svalová tkáň. Svalstvo hladké, příčně pruhované, srdeční (arteria et vena, tuba uterina, oesophagus, uterus, lingua, myocardium).

6. TEST. Tkáň nervová: Nervové elementy CNS (medulla spinalis, cerebellum, cerebrum).

7. Opakování probrané látky. Závěr praktik a udělení zápočtů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (01.11.2019)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

K získání zápočtu musí studenti splnit tyto podmínky: aktivní účast na praktických cvičeních (povolené maximálně 2 absence za semestr), úspěšné absolvování dvou průběžných zápočtových testů a úspěšné absolvování závěrečného praktického zkoušení u mikroskopu. Na splnění povinnosti k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) má student maximálně tři pokusy na každou povinnost.

Pokud student nesplní některou z povinností k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) v průběhu týdnů, kdy probíhá výuka, a zároveň nevyčerpal 3 pokusy na splnění svých povinností, asistent může vypsat maximálně 2 náhradní termíny pro vyčerpání zbývajících pokusů během zkouškového období, kdy bude mít student možnost zápočet získat. Termíny pro získání zápočtu mimo zkouškové období nebudou nabízeny.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK