Interna (2) - EA0208024
Anglický název: Internal Medicine (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Korekvizity : EA0903060, EA0905500, EA0905510, EA0906090, EA0906100, EA0906520
Ve slož. prerekvizitě: EA0910361, EA0910477, EA0910479, EA0910481, EA0910483, EA0910485
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BARTOSOV (18.11.2005)
Diabetes mellitus I.,diabetes mellitus II.,poruchy výživy, nemoci hypofýzy,nemoci štítné žlázy a príštítných telísek, nemoci nedledvinek.
Onemocnení metabolismu,diabetes mellitus, poruchy lipidového metabolismu, dna, osteoporóza a ostatní poruchy kostního metabolismu.
Nefrologie, parynchymatózní onemocnení ledvin, nádorová onemocnení, onemocnení mocového mechýre a vývodných cest mocových, onemocnení prostaty, selhání ledvin.
Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek