Studentská vědecko odborná činnost - EA0103500
Anglický název: Student Research Activity
Zajišťuje: Studijní oddělení (14-250)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, --- [HS]
letní s.:0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: školitel Vedoucí práce SVOČ
Atributy: Volitelné předměty pro Všeobecné lékařství
Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Neslučitelnost : EAV205X02
Záměnnost : EAV205X02
Je neslučitelnost pro: EAV205X02
Je záměnnost pro: EAV205X02
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Studentská vědecká odborná činnost na jednotlivých ústavech a klinikách pod vedením školitele, řešení vědecké a výzkumné problematiky ukončené závěrečnou prací a prezentované v rámci studentské vědecké konference.
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (10.11.2014)
Literatura

Podle doporučení vyučujícího.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (10.11.2014)
Požadavky ke zkoušce

Potvrzení školitele o celoroční aktivitě

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (10.11.2014)