PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie II. - E0203004
Anglický název: Histology and Embryology II.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jiřina Havránková
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
RNDr. Alena Němečková, CSc.
doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Korekvizity : E0202001, E0202004
Je korekvizitou pro: E0206096, E0205370, E0209370, E0206085, E0206014, E0207370, E0206024, E0206320, E0206015, E0205084, E0205500
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (14.09.2023)
Student se v průběhu předmětu postupně seznámí s histologickou stavbou všech orgánových soustav a prakticky při práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu jednotlivých orgánů. <br>
Student se díky předmětu seznámí s vývojem lidského jedince od počátku (gamet a fertilizace) po porod. Pochopí vývoj jednotlivých orgánů a orgánových soustav. Porozumí vzniku nejčastějších malformací.<br>

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (15.09.2023)

Podmínky zakončení předmětu jsou popsány v dokumentu Pravidla získání zápočtu a zkoušky z histologie v akademickém roce 2023/2024 (viz. výše).

Literatura -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (14.11.2023)

Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. 3. vydání. Triton, Praha, 2021

Mescher A.L.: Junqueirovy základy histologie. Galén, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z.: Základy histologie. Karolinum, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z., Nevoral J.: Základy embryologie. Karolinum, Praha, 2022.

Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012.

Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, Praha, 2009.

Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 14. vydání. Grada, 2023.Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (12.10.2022)

Zimní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu z letního (1. ročník) i zimního semestru. K získání zápočtu musí studenti splnit tyto podmínky: aktivní účast na praktických cvičeních (povolené maximálně 2 absence za semestr), úspěšné absolvování 2 průběžných zápočtových testů a úspěšné absolvování závěrečného praktického zkoušení u mikroskopu. Na splnění povinností k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) má student maximálně 3 pokusy na každou povinnost. Pokud student nesplní některou z povinností k zápočtu (úspěšné absolvování testu/závěrečného zkoušení) v průběhu týdnů, kdy probíhá výuka, a zároveň nevyčerpal 3 pokusy na splnění svých povinností, asistent může vypsat maximálně 2 náhradní termíny pro vyčerpání zbývajících pokusů během zkouškového období, kdy bude mít student možnost zápočet získat. Termíny pro získání zápočtu mimo zkouškové období nebudou nabízeny. Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně 
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat - dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

Sylabus -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (29.09.2023)

Přednášky - Kurz: Embryologie (cuni.cz) 

1. Úvod a základní embryologické pojmy. Embryologie - význam a etické problémy oboru. Ontogeneze a evoluce. Historie embryologie. Základy blastogenese. Oplození a rýhování vajíčka.

2. Blastogenese a gastrulace. Studium blastocysty, proces implantace, gastrulace, vznik prvních zárodečných listů. Notogenese (vývoj chorda dorsalis). Zárodečný terčík. Mesoderm a tvorba prvosegmentů. Mesenchym.

3. Plodové obaly. Amnion a jeho expanze, amniová tekutina. Chorion. Placenta. Růst zárodku a plodu. Známky donošenosti. Porod.

4. Vývoj nervového systému. Medulární ploténka, žlábek a trubice. Mozkové váčky. Základy smyslových orgánů (oční pohárek, otocysta).

5. Vývoj cévního systému I. Žloutkový embryonální oběh. Osudy hlavních cév a aortálních oblouků.

6. Vývoj cévního systému II. Klička srdeční, vývoj přepážek srdečních. Vznik srdečních malformací.

7. Vývoj trávicího systému I. Primitivní střevní trubice. Přední střevo, farynx. Branchiální struktury – ektodermální štěrbiny, entodermální kapsy, faryngové oblouky a jejich deriváty. Stomodeum. Vývoj dentice.

8. Vývoj trávicího systému II. Duodenum, játra a pankreas. Střední střevo a jeho rotace. Zadní střevo. Tělní stěna a tělní dutiny. Bránice. Slezina. Vývoj dýchacích cest a plic.

9. Vývoj systému močového. Pronefros, mesonefros, metanefros. Odvodní cesty močové. Kloaka.

10. Vývoj systému pohlavního. Vývoj pohlavních žláz a vývodných cest pohlavních. Vývoj zevních pohlavních orgánů.

11. Vývoj obličeje a lebky. Čichový orgán, vývoj čelistí. Vývoj sekundárního patra. Rozštěpové vady. Vývoj axiálního skeletu, končetin. Vývoj svalů a kůže.

12. Problem based lecture

13. Problem based lecture

 

Praktická cvičení - Kurz: Praktikum ze speciální histologie pro zubní lékařství (cuni.cz)

1. Zahájení praktik. Opakování obecné histologie.
Dutina ústní I: Radix linguae, dorsum linguae, palatum molle, labium oris.
2. Dutina ústní II: Vývoj zubu, histologie zubních tkání a periodoncia. Dens.
Slinné žlázy: gl. submandibularis, gl. sublinqualis, gl. parotis.
3. Trávicí systém I.: Oesophagus, gaster, pancreas.
4. Trávicí systém II: Duodenum, appendix vermiformis, hepar, vesica fellea.
5. Dýchací systém: Epiglottis, trachea, pulmo.
Močový systém: Ren, ureter, vesica urinaria.
6. Mužský pohlavní systém: Testis, epididymis, prostata, funiculus spermaticus.
7. Ženský pohlavní systém: Ovarium, tuba uterina, uterus, endometrium, placenta, funiculus umbilicalis, vagina.
8. Krevní cévy a srdce: Aorta, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry. Myocard.
9. Lymfatické cévy a orgány: Nodus lymphaticus, tonsila, lien, thymus.
10. Žlázy s vnitřní sekrecí: Hypophysis, gl. suprarenalis, gl. thyreoidea.
11. Centrální nervový systém: Medulla spinalis, cerebellum, cerebrum.
Periferní nervový systém: Nervus periphericus.
12. Kůže: Silný a slabý typ, planta pedis, axilla, palpebra, auris, mamma.
Opakování probraných preparátů.
13. Demonstrace vybraných embryologických preparátů
14. Konzultace, závěr praktik a udělení zápočtů.

TEST 1: 20.10 - 11.11. 2023
TEST 2: 27.11. - 15.12. 2023
TEST 3: 11.12. 2023 - 5. 1. 2024
ZÁVĚREČNÝ TEST: OD 1. 1. 2024

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (15.09.2023)

Podmínky zakončení předmětu jsou popsány v dokumentu Pravidla získání zápočtu a zkoušky z histologie v akademickém roce 2023/2024 (viz. výše).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK