PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika v zubním lékařství - E0201920
Anglický název: Informatics in Dental Medicine
Zajišťuje: Centrum informačních technologií (14-172)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mgr. Martin Navrátil
Neslučitelnost : EP0201172
Záměnnost : EP0201172
Je korekvizitou pro: E0204011
Je neslučitelnost pro: EP0201172
Je záměnnost pro: EP0201172
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)
E-learning, LMS Moodle, Počítačová typografie, MS Word, MS Excel, Cloud computing
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Doporučená literatura:
Studijní materiály v elektronickém kurzu LMS Moodle, S počítačem do Evropy – ECDL (Kolektiv autorů), Computer Press
Mistrovství v Microsoft Office 2007 (John Pierce a kolektiv), Computer Press
http://www.microsoft.cz
Navrátil Martin, Petr Míka: Cloud computing. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 3.4.2015, poslední aktualizace 3.4.2015 [cit. 2017-11-20] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=509>. ISSN 1804-4409.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Navrátil (28.05.2018)

Vypracování samostatných úkolů (Word, Excel)

Splnění bodovaných aktivit elektronického kurzu min. 50 bodů

Docházka na praktických cvičení (83%)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

E-learning, LMS Moodle:co je e-learning?, e-learning vs. blended learning, hlavní výhody a nevýhody oproti klasické prezenční výuce, LMS Moodle - základní ovládání, navigace, studijní materiály v LMS Moodle, testy, přednášky, úkoly, komunikační nástroje v LMS Moodle
Počítačová typografie: programy pro práci s textem, dělení, základní dělení písma, využití, počítačové zabezpečení písma, instalace fontů, pravidla pro psaní hladké sazby, oprava typografických chyb v MS Word
MS Word: využití schránky (Clipboardu) - kopírování textu, styly a jejich využití - odstavcový vs. znakový styl, tvorba vlastního stylu, práce s osnovou, generování automatického obsahu, tvorba matematického vzorce - Microsoft Equation 3.0, vkládání titulků k obrázkům, tabulkám - generování přehledů, tabulátory
MS Excel: základní ovládání programu, struktura tabulky, vkládání textů - formátování, editace, kopírování obsahu buňky, vkládání čísel - lineární číselné řady, datumové řady, formátování buněk, vkládání vzorců - základní matematické operace, využití funkcí, relativní a absolutní adresování při kopírování vzorců, tvorba grafu - jednotlivé typy grafů a jejich využití, popis grafu, umístění grafu do dokumentu, nastavení min. a max. hodnoty na osách, převod na logaritmickou osu, nastavení vedlejší osy, přenos grafu z MS Excel do dokumentu MS Word, práce s kontingenční tabulkou
Cloud computing: charakteristika CC, historie CC, výhody a nevýhody cloud computingu, základní dělení Cloud Computingu, praktické ukázky populárních služeb

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK