PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interna I. (1) - E0106310
Anglický název: Internal Medicine I. (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Korekvizity : E0103004, E0103070, E0104011, E0104137
Je neslučitelnost pro: EP0103320
Je záměnnost pro: EP0103320
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout dr. Bílkováonline výuka - kazuistika č. 7.msg Jana Kličková
stáhnout dr.Bílková ONLINE VÝUKA Č. 8.msg Jana Kličková
stáhnout Kazuistika 1 STEMI - otazky.pdf Jana Kličková
stáhnout Kazuistika 2 PE.pdf Jana Kličková
stáhnout Kazuistiky - EKG.pdf Jana Kličková
stáhnout Online výuka – kazuistika 1 čeština .pptx Jana Kličková
stáhnout online výuka čeština 2.ppt Jana Kličková
stáhnout online výuka čeština 3.ppt Jana Kličková
stáhnout online výuka čeština 4.ppt Jana Kličková
stáhnout online výuka 5.ppt Jana Kličková
stáhnout PE a HŽT - poznámky.pdf Jana Kličková
stáhnout Re Online výuka 30.4.2020.msg Jana Kličková
stáhnout rozvrh 3. ročník všeob letní 2019-2020.docx Jana Kličková
Anotace -
Kardiologie: Úvod. Vrozené a získané srdecní vady. Plicní hypertenze primární a sekundární. Endokarditidy. Myokarditidy. Kardiomyopatie. Srdecní selhání akutní a chronické. ICHS - formy, dg, lécení. Poruchy srd. rytmu a prevodu. Arteriální hypertenze. Plicní embolie. Lécebné metody v kardiologii. Pneumologie: Úvod. Vrozené vady plic a prudušek. Plicní, pruduškové a pohrudnicní zánety, vaskulitidy a granulomatózy. Fibrotizující procesy. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respiracní insuficience. Urgentní stavy v pneumologii. Sy spánkové apnoe.
Poslední úprava: ARBESOVA (25.10.2005)
Literatura

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)
Požadavky ke zkoušce

účast na povinné výuce

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (24.10.2019)
Sylabus

b

Poslední úprava: BURIANKO (14.03.2005)
Studijní opory

Reorganizace letního semestru akademického roku 2019/2020 

3. ročník všeobecné lékařství LS Tématika kardio a pneumo, zápočet
praktika 7 skupin realizuje 1. IK, praktika skupin 1,7,10 realizuje 2. IK
podmínka zápočtu:
Studenti v jednotlivých studijních skupinách dostanou od svých vyučujících (tj. vyučujících své studijní skupiny) dvě případové studie (kazuistiky). Je na domluvě vyučujících, zda jeden zašle obě kazuistiky, nebo tak učiní každý samostatně. Každý student prostuduje dodané kazuistiky a odpoví na zadané otázky. Výsledné elaboráty student zašle e-mailem svému vyučujícímu. Student může svého vyučujícího také vzdáleně konzultovat (e-mail, ev. další komunikační nástroje dle domluvy student-učitel). Vyučující práci ohodnotí a udělí zápočet nebo ji vrátí studentovi s připomínkami k přepracování.
Vypracované kazuistiky vracejte co nejdříve, deadline pro odeslání je 30/5/2020.

Poslední úprava: Eiselt Jaromír, doc. MUDr., Ph.D. (06.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK