PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interna I. (2) - E0106023
Anglický název: Internal Medicine I. (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Korekvizity : E0103004, E0103070, E0104011, E0104137
Neslučitelnost : EP0103320
Záměnnost : EP0103320
Je neslučitelnost pro: EP0103320
Je záměnnost pro: EP0103320
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přednášky 3. ročník všeobecného lékařství , letní semestr 2020 2021.pdf Přednášky letní semestr 2020/2021 Jana Kličková
Anotace
Úvod do pulmologie. Záněty plic. Plicní fibrózy. Onemocnění pleury. Nemoci průdušek. Obstrukční choroba plicní. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respirační insuficience. Úvod do kardiologie. Vrozené a získané srdeční vady. Plicní hypertenze. Plicní embolie. Cor pulmonale. Endokarditidy. Myokarditidy a kardiomyopatie. Perikarditidy. Srdeční nedostatečnost. Ischemická srdeční choroba. I, II. Arteriální hypertenze. Poruchy srdečního rytmu. Náhlá oběhová zástava. Farmakologie srdečních onemocnění. Pneumologie - Chronická bronchopulmonální choroba, Ca plic, Kardiologie
Poslední úprava: KRAJDL (24.07.2003)
Literatura

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)
Požadavky ke zkoušce

účast na povinné výuce

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK