PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologie - E0106013
Anglický název: Pathology
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 17
E-Kredity: 17
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/3, Z [HT]
letní s.:4/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Michal Michal
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Korekvizity : E0103004, E0103070
Neslučitelnost : EP0103500
Prerekvizity : E0104011, E0104137
Záměnnost : EP0103500
Je korekvizitou pro: E0108031, E0107041, E0108420, E0108035, E0108023, E0108025, E0108030, E0107015, E0107033
Je neslučitelnost pro: EP0103500
Je záměnnost pro: EP0103500
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Podmínky účasti na praktické výuce - update 21-02-15.docx Kdo podmínky nesplní, nesmí na praktika prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Praktika letní semestr 2020-2021.pdf Praktika prezenčně prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Praktika zimní semestr 2020-2021.pdf Praktika až do odvolání prezenčně prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Přednášky letní semestr 2020-2021.pdf Přednášky distančně prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Přednášky zimní semestr 2020-2021.pdf Přednášky až do odvolání distančně prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Anotace -
Předmět Patologie, jako součást preklinických předmětů a lékařského komplementu, seznamuje studenty s morfologií a principy lidských onemocnění. Na teoretické úrovni toto zajišťují přednášky, které jsou v zimním semestru věnovány především obecným principům onemocnění, v jeho posledním měsíci a nadále pak v letním semestru speciální nenádorové i nádorové patologii. Praktická cvičení, realizovaná v mikroskopické učebně, patologickém muzeu a na pitevně, mají za cíl osvojení si základních návyků při morfologickém vyšetření pacienta, ať již makroskopickém nebo mikroskopickém, které jsou platné napříč lékařskými obory.
Poslední úprava: Daum Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. (30.01.2019)
Cíl předmětu

Studenti by si měli vštípit základní principy lidských onemocnění a seznámit se s principy a morfologickými obrazy jednotlivých nemocí. Dále by si měli osvojit správné zásady odběru, fixace, označení a zasílání materiálu na bioptické vyšetření. V neposlední řadě by měli pochopit algoritmy racionální indikace pitvy a zajištění zdravotnické dokumentace.

Poslední úprava: Daum Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. (13.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu


Zápočet za zimní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce.

Zápočet za letní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce a absolvování praktické zkoušky z makroskopie

 

Zkouška (pouze letní semestr) - aktualizace 26.4. 2021:

1. Praktická zkouška z makroskopie předcházející samotné zkoušce jako součást kritérií pro udělení zápočtu za letní semestr

2. Praktická zkouška z mikroskopie

3. Prezenční ústní zkouška ve stejný den jako zkouška z mikroskopie (detailněji průběh zkoušky viz zde: https://siklpatoblog.blogspot.com/2020/09/prubeh-klasifikace-studenta-v-roce.html)

 

Poslední úprava: Daum Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. (26.04.2021)
Literatura

1. Celostátní učebnice Patologie (hlavní editor Prof. Zámečník). Dostupná pouze v e-shopu: www.ucebnice-patologie.cz

 

2. Materiály z přednášek a praktik, které jsou dostupné na zaheslovaném webu Šiklova ústavu patologie (informace budou rozeslány mailem via SIS). 

 

3. K dispozici jsou také scany výukových (zkouškových) histologických preparátů. Detaily zde: https://siklpatoblog.blogspot.com/2019/09/scany-mikroskopickych-preparatu.html

Poslední úprava: Daum Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. (19.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

1. Účast na povinné výuce v obou semestrech

2. Absolvování praktické zkoušky z makroskopie jako součást udělení zápočtu za letní semestr)

 

Bez splnění těchto požadavků se nelze přihlásit na zkoušku.

Poslední úprava: Daum Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. (19.09.2020)
Sylabus

Sylabus přednášek a praktik je dostupný v položce SOUBORY.

Lokalizace přednášek a praktik: Šiklův ústav patologie Fakultní Nemocnice Plzeň - Bory (Edvarda Beneše 13), zobrazeno zde: http://siklpatoblog.blogspot.com/2017/10/kudy-na-praktika.html

Aktuálně však až do odvolání z epidemiologických důvodů přednášky neprobíhají v posluchárně, ale budou distančně zpřístupněny v elektronické formě (detaily níže). Praktika zatím budou probíhat prezenčně na výše uvedené adrese, kromě toho bude z praktických důvodů každý týden nahráno jedno praktikum a uploadováno na Moodle.

 

Distanční přednášky budou uploadovány na Moodle.
Přístupné budou vždy (pokud se něco nestane) od "rozvrhového začátku" přednášky.
Modul pro vaše přednášky je zde:
https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=367

Klíč k zápisu do těchto přednášek (spolu s dalšími informacemi) vám byl rozeslán hromadným e-mailem via SIS.

Poslední úprava: Daum Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. (19.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu


Zápočet za zimní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce.

Zápočet za letní semestr se uděluje na základě prezence na povinné výuce a absolvování praktické zkoušky z makroskopie

 

Zkouška (pouze letní semestr) - aktualizace 26.4. 2021:

1. Praktická zkouška z makroskopie předcházející samotné zkoušce jako součást kritérií pro udělení zápočtu za letní semestr

2. Praktická zkouška z mikroskopie

3. Prezenční ústní zkouška ve stejný den jako zkouška z mikroskopie (detailněji průběh zkoušky viz zde: https://siklpatoblog.blogspot.com/2020/09/prubeh-klasifikace-studenta-v-roce.html)

 

Poslední úprava: Daum Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. (26.04.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK