PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - E0105085
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Korekvizity : E0103004, E0104011, E0104137
Neslučitelnost : EP0103520
Záměnnost : EP0103520
Je korekvizitou pro: E0107015, E0107041, E0108025, E0108031, E0108023
Je neslučitelnost pro: EP0104520, EP0103520
Je záměnnost pro: EP0104520, EP0103520
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus ČJ 2019-2020.docx Syllabus přednášek imunologie - 3. ročník všeobecné lékařství 2019/2020 Lenka Nováková
Anotace -
Charakteristika imunitního systému. Bariéry. Specifické a nespecifické mechanismy. Fagocytóza. NK buňky. Interferony. Komplement. Antigeny. Imunoglobuliny. HLA systém. Imunitní orgány a tkáně. T a B lymfocyty. Prezentace antigenu. Primární a sekundární imunitní odpověď. Ontogeneze imunitní odpovědi. Imunosuprese. Imunotolerance. Imunopotenciace. Imunizace aktivní a pasivní. Vyšetřování parametrů imunity. Protiinfekční imunita. Imunodeficience. Autoimunity. Reakce přecitlivělosti. Atopie. Lékové alergie. Transplantační a nádorová imunita. Reprodukční imunologie. Vztah matka - plod.
Poslední úprava: BURIANKO (30.03.2005)
Literatura

Hořejší V., Bartůňková J., Brdička T., Špíšek R.: Základy imunologie. 6. vydání, Triton 2017.

Bartůňková J., Panzner P.: Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2019.

Doporučená literatura: 

Jíllek P.: Imunologie stručně, jasně, přehledně, Grada 2014.

Bartůňková J., Paulík M. a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii. 2. vydání, Grada 2011.

Bartůňková J., Šedivá A., Janda A.: Imunodeficience. 2. vydání, Grada 2007.

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná J., Liška M.,  Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - IV. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Liška, M.; Ochotná, J.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná, J.; Liška, M.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Poslední úprava: Nováková Lenka (07.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky zakončení předmětu:

- předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. 

Podmínky získání zápočtu:

- k získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, povolena je jedna absence

Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:

- úspěšné absolvování počítačového testu

- zodpovězení dvou ústních otázek

 

Otázky ke zkoušce pro studenty 3. ročníku všeobecného lékařství pro rok 2020/2021

1. Imunitní systém, jeho složky, spolupráce s jinými systémy

2. Bariérové funkce těla a obranné mechanismy

3. Nespecifické a specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy

4. Fagocytóza a její význam pro imunitu

5. Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce

6. Přirození zabíječi a interferony - charakteristika a funkce

7. Komplement, biologický význam, způsoby aktivace a regulační mechanismy

8. Bazofily a mastocyty a jejich význam v imunitních reakcích

9. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce)

10. Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce)

11. Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny, superantigeny, 

       sekvestrované antigeny - imunologicky privilegovaná místa. Chemická podstata, velikost
       molekuly antigenů, stupeň nepříbuznosti

12. HLA systém, genetický základ. Způsoby prezentace antigenu. Typizace HLA

13. HLA systém, molekuly I. a II. třídy, jejich struktura a funkce

14. Antigen prezentující buňky - typy, funkce

15. T lymfocyty, jejich vývoj, pozitivní a negativní selekce T lymfocytů, povrchové znaky, subpopulace

       T lymfocytů a jejich funkce

16. Imunitní reakce založená na Th1 lymfocytech

17. Imunitní reakce založená na Th2 lymfocytech

18. Imunitní reakce založená na Tc lymfocytech

19. B lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, funkce

20. Imunoglobuliny – struktura

21. Imunoglobuliny - funkce

22. Genetický základ tvorby imunoglobulinů

23. Biologické a chemické vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)

24. Imunitní odpověď založená na protilátkách – primární a sekundární fáze, izotypový přesmyk

25. Ontogeneze imunitního systému

26. Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité)

27. Obrana proti mnohobuněčným parazitům

28. Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité) a plísním

29. Obrana proti virům

30. Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. a IV. typu. Princip. Klinické příklady

31. Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) II. a III. typu. Princip. Klinické příklady

32. Protinádorová imunita - nádorové antigeny, mechanismy obrany proti nádorům, mechanismy    

       obrany nádorů

33. Imunoterapie nádorů

34. Předtransplantační imunologické vyšetření (vyšetření senzibilizace, HLA typizace)

35. Transplantační imunita - alloimunitní reakce

36. Typy a mechanismy rejekcí

37. Strategie a možnosti prevence rejekce

38. Reakce typu GvHD

39. Imunodeficience - definice, rozdělení, klinická manifestace

40. Charakteristické klinické příznaky imunodeficiencí

41. Primární imunodeficience – poruchy fagocytózy

42. Primární imunodeficience – poruchy komplementového systému

43. Primární imunodeficience – poruchy protilátkové odpovědi

44. Primární imunodeficience – kombinované poruchy imunity

45. Primární imunodeficience – imunodeficity s dysregulací

46. Primární imunodeficience – dobře definované syndromy s imunodeficiencí

47. Léčba primárních imunodeficiencí – transplantace kostní dřeně, substituční a biologická léčba,

      genoterapie

48. Substituční léčba imunoglobuliny

49. Sekundární imunodeficience – etiologie, klinické příznaky, léčba

50. AIDS

51. Autoimunitní onemocnění - autoimunitní reakce, mechanismy tolerance

52. Autoimunitní onemocnění - příčiny vzniku (faktory vnitřní a vnější)

53. Autoimunitní onemocnění - fáze vzniku

54. Autoimunitní onemocnění - dělení, příklady onemocnění

55. Autoimunitní onemocnění - diagnostické možnosti

56. Autoprotilátky - možnosti stanovení, příklady, klinický význam

57. Autoimunitní onemocnění - léčebné možnosti

58. Systémová autoimunitní onemocnění - systémový lupus erytematodes (klinický obraz,

       diagnostické a léčebné možnosti)

59. Systémová autoimunitní onemocnění  - Sjögrenův syndrom, revmatoidní artritida (klinický obraz,

       diagnostické a léčebné možnosti)

60. Systémová autoimunitní onemocnění - dermatopolymyositida, sklerodermie, vaskulitidy, smíšená

       choroba pojiva (klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti)

61. Orgánově specifická autoimunitní onemocnění - příklady onemocnění, diagnostické a léčebné

       možnosti

62. Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění - příklady onemocnění, diagnostické a léčebné

       možnosti

63. Alergie – patofyziologické mechanismy

64. Alergie – výskyt, příčiny, prevence

65. Alergeny a alergenové molekuly

66. Diagnostické postupy u alergií

67. Anafylaxe – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

68. Alergická rinokonjunktivitis – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

69. Alergické průduškové astma – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

70. Exogenní alergická alveolitis – mechanismy, příčiny, projevy, diagnostika, léčba

71. Atopický ekzém, alergická urtikárie, kontaktní ekzém – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

72. Alergie na potraviny, intolerance potravin – projevy, diagnostika, léčba

73. Alergie na léky, intolerance léků – projevy, diagnostika, řešení

74. Primární a sekundární antifosfolipidový syndrom

75. Imunologické mechanismy v neplodnosti mužů

76. Imunologické mechanismy v neplodnosti žen

77. Neuroendokrinně-imunitní vztahy v graviditě. Princip tolerance matka-plod. Rh inkompatibilita

78. Laboratorní metody – princip a využití aglutinace a precipitace (metodiky, analyty)

79. Laboratorní metody vyšetřování buněčné imunity. Průtoková cytometrie – princip, využití

80. Stanovení autoprotilátek – metody, diagnostické využití 

81. Stanovení specifických protilátek – IgG, IgE – metody, diagnostické využití

 

 

 

Poslední úprava: Nováková Lenka (29.09.2020)
Sylabus

 

Středa 15:00 – 16:40

Sylabus přednášek imunologie - 3. ročník všeobecné lékařství 2020/2021

 

7. 10. 2020 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu

Bariérové funkce těla a obranné mechanismy

Složky imunitního systému, jejich vzájemná spolupráce a spolupráce s jinými systémy

Nespecifické a specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy

Fagocytóza a její význam pro imunitu

Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce

NK buňky - přirození zabíječi

Interferony

 

14. 10. 2020 Mgr. Jitka Ochotná

Komplement, způsoby aktivace, biologický význam a regulační mechanismy

Alternativní cesta aktivace komplementu a její regulace

Klasická cesta aktivace komplementu a její regulace

Bazofily a mastocyty a jejich význam v imunitních reakcích

Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika

HLA systém, genetický základ

HLA systém, molekuly I. třídy, jejich struktura a funkce

HLA systém, molekuly II. třídy, jejich struktura a funkce

Antigen prezentující buňky - typy, funkce

Způsoby prezentace antigenu

 

21. 10. 2020 Mgr. Jitka Ochotná

T lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, subpopulace T lymfocytů a jejich funkce

Imunitní reakce založená na Th1 lymfocytech

Imunitní reakce založená na Th2 lymfocytech

Imunitní reakce založená na Tc lymfocytech

B lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, funkce

Imunoglobuliny – struktura a funkce

Genetický základ tvorby imunoglobulinů

Imunitní odpověď založená na protilátkách

Izotypový přesmyk. Idiotypy a antiidiotypy - význam. Imunologická paměť

Primární imunitní odpověď

Sekundární imunitní odpověď

 

4. 11. 2020 Mgr. Jitka Ochotná

Protinádorová imunita

Transplantační imunita

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu.

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) II. typu. Princip. Klinické příklady

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) III. typu. Princip. Klinické příklady

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) IV. typu. Princip. Klinické příklady

 

11. 11. 2020 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Imunodeficience - definice, rozdělení, klinická manifestace

Charakteristické klinické příznaky imunodeficiencí

Primární imunodeficience – poruchy fagocytózy, poruchy komplementového systému, poruchy protilátkové odpovědi

Substituční léčba imunoglobuliny

 

18. 11. 2020 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Primární imunodeficience – kombinované poruchy imunity, imunodeficity s dysregulací, dobře definované syndromy s imunodeficiencí

Léčba primárních imunodeficiencí – transplantace kostní dřeně, substituční a biologická léčba, genoterapie

Sekundární imunodeficience – etiologie, klinické příznaky, léčba

AIDS

 

25. 11. 2020 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Autoimunitní onemocnění – autoimunitní reakce, mechanismy tolerance

Příčiny vzniku autoimunitních chorob, faktory vnější a vnitřní

Fáze vzniku autoimunitního onemocnění

Dělení autoimunitních onemocnění

Diagnostické možnosti autoimunitních chorob

Autoprotilátky – možnosti stanovení a jejich klinický význam

Léčebné možnosti autoimunitních chorob

 

2. 12. 2020 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Systémová autoimunitní onemocnění – klinický obraz, diagnostika a léčba (Systémový lupus erytematodes, revmatoidní arthritis, Sjogrenův syndrom,  dermatopolymyositis, sklerodermie, vaskulitidy, smíšená choroba pojiva)

Orgánově specifická autoimunitní onemocnění – autoimunitní endokrinopatie, neuropatie, cytopenie

Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění – ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, celiakie, autoimunitní hepatopatie

Autoprotilátky – klinický význam, přehled, shrnutí 

 

9. 12. 2020 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Patofyziologie alergických reakcí na podkladě různých typů imunopatologických reakcí

Alergická onemocnění – výskyt, příčiny, prevence

Alergeny – definice, rozdělení a nomenklatura

Alergenové molekuly – komponenty

Diagnostické postupy u alergií – kožní testy, náplasťové testy, in vitro metody (spec. IgE protilátky, test aktivace bazofilů, další buněčná vyš., stanovení mediátorů)

Respirační alergická onemocnění

Kožní alergická onemocnění

Léčba alergií (obecně)

 

16. 12. 2020 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Anafylaxe – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, léčba

Alergická rinokonjunktivitis – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, diagnostika, léčba

Alergické průduškové astma – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, diagnostika, léčba

Exogenní alergická alveolitis – patofyziologický mechanismus, příčiny, klinické projevy, diagnostika, léčba

Atopický ekzém, alergická urtikárie, kontaktní ekzém – patofyziologické mechanismy, příčiny, klinické projevy, diagnostika, léčba

Alergie na potraviny, intolerance potravin – projevy, diagnostika, léčba

Alergie na léky, intolerance léků – projevy, diagnostika, řešení

 

6. 1. 2021 Prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

Primární a sekundární antifosfolipidový syndrom

Imunologické mechanismy v neplodnosti mužů

Imunologické mechanismy v neplodnosti žen

Neuroendokrinně-imunitní vztahy v graviditě. Princip tolerance matka-plod. Rh inkompatibilita

 

Samostudium:

Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce)

Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny, superantigeny,
sekvestrované antigeny - imunologicky privilegovaná místa. Chemická podstata, velikost molekuly antigenů, stupeň nepříbuznosti.

Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce).

Biologické a chemické vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)

Ontogeneze imunitního systému

Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité)

Obrana proti mnohobuněčným parazitům

Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité) a plísním

Obrana proti virům

Protinádorová imunita - nádorové antigeny, mechanismy obrany proti nádorům, mechanismy obrany nádorů

Imunoterapie nádorů

Předtransplantační imunologické vyšetření (vyšetření senzibilizace, HLA typizace)

Transplantační imunita - alloimunitní reakce

Typy a mechanismy rejekcí

Strategie a možnosti prevence rejekce

Reakce typu GvHD

 

 

 

 

Poslední úprava: Nováková Lenka (29.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK