PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie II. - E0105084
Anglický název: Microbiology II.
Zajišťuje: Ústav mikrobiologie (14-510)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
Korekvizity : E0103004, E0104011, E0104084
Záměnnost : EP0102510
Je korekvizitou pro: E0108023, E0108031, E0108030, E0110020, E0107041, E0108025, E0107015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Během výuky získají studenti základní znalosti o lékařsky významných bakteriích, virech, houbách a parazitech, o úloze fyziologické mikroflóry a o principech patogenního působení mikroorganizmu na hostitele. Součástí získaných znalostí je i problematika specifické prevence a terapie mikrobiálních infekcí a informace o epidemiologii infekčních onemocnění a o nových poznatcích v oboru mikrobiologie.
Během praktické výuky získají studenti základní dovednosti v odběru materiálu na mikrobiologické vyšetření a v laboratorní diagnostice jednotlivých skupin mikroorganizmů. Také získají informace o možných laboratorních diagnostických metodách v mikrobiologii včetně nově zaváděných postupů.
Poslední úprava: Trylčová Kateřina (16.02.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet: účast na cvičeních, písemný test

Zkouška: ústní forma

Poslední úprava: Martínek Karel, RNDr., Ph.D. (05.10.2020)
Literatura

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie obecná. 2001

Votava M. a kol.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1998

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. 2003

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 2010

Poslední úprava: Trylčová Kateřina (15.02.2012)
Požadavky ke zkoušce

Složení zkoušky je podmíněno získáním zápočtu.

Poslední úprava: Martínek Karel, RNDr., Ph.D. (05.10.2020)
Studijní opory

kurz Moodle

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (13.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet: účast na cvičeních, písemný test

Zkouška: ústní forma

Poslední úprava: Martínek Karel, RNDr., Ph.D. (05.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK