PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie v němčině - E0102126
Anglický název: German Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Eva Formánková
Záměnnost : EP0101053
Je neslučitelnost pro: E0103128
Je záměnnost pro: EP0101053
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Barbora Duchková (07.11.2017)
Lidské telo. Základy anatomické terminologie. Prehled systému lidského tela. Vybrané texty z oboru medicíny. Komunikace lékare s pacientem. Prehled gramatiky. Gramatické jevy typické pro odborný styl."
Literatura
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Základní literatura:

Miroslav Mašek: Základy lékařské němčiny (interní učební texty)

Doporučená literatura a zdroje:

E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

Eva Formánková:  Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,  testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál na MOODLE)

Texty s lékařskou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)

Videa ze zdravotnické a lékařské praxe (YouTube aj.)

 

                                                            

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (08.11.2017)

Student u zkoušky písemnou a ústní formou prokáže zvládnutí probraného materiálu (slovní zásoba, základní texty a doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky).

Písemná část:  Test

 Ústní část:  Četba a překlad odborně zaměřeného textu. Konverzace k přečtenému.

                   Řízená konverzace v rámci probraných tematických okruhů.

Sylabus
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Sylabus

Zimní semestr

Říjen:       Medizinstudium. Der menschliche Körper. Im Krankenhaus.

                 Minulý čas sloves. Plurál podstatných jmen

Listopad:  Skelett des Menschen. Verletzungen des Bewegungsapparates. Aufnahme. 

                 Anamnese u. Dokumentation.

                 Přídavná jména (skloňování a stupňování). Zvratná slovesa.

                 Průběžný test 

Prosinec:  Erste Hilfe. Muskeln. Krankengymnastische Übungen

                 Rozkazovací způsob. Pasívum.

Leden:      Muskeln.

                 Výslovnost cizích slov v němčině.

                 Zápočtový test.

 

Letní semestr

 

Únor:        Blut. Bluterkrankungen. Blutentnahme. Plasmaspende. Beim Hausarzt.

                 Číslovky (řadové, podílné, zlomky a další číslovkové výrazy). Pasívum

 

Březen:     Kreislaufsystem. Herztransplantationen. Atmungssystem. Erkrankungen u.

                  Untersuchungen

                  Příčestí přítomné a minulé, rozvitý přívlastek. Pasívum.

 

Duben:     Verdauung. Verdauungsbeschwerden. Richtige Ernährung. Harnorgane.

                 Syntax – účelové věty, časové věty.

                 Průběžný test.

 

Květen:    Sinnesorgane. Nervensystem.

                 Podmiňovací způsob. Podmínkové věty.

                 Zápočtový test.

                

                

  

 

                            

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK