PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie I. - E0102004
Anglický název: Histology and Embryology I.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Záměnnost : EP0101040
Je korekvizitou pro: E0103011, E0104011
Je prerekvizitou pro: E0103004
Je záměnnost pro: EP0101040
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Student se díky předmětu seznámí se základními druhy tkání a s jejich histologickou stavbou a prakticky díky práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu buněk i tkání těla.
Poslední úprava: Havránková Jiřina, Ing. (07.11.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr

2. Úspěšné absolvování zápočtových testů

3. Popis neoznačených preparátů

Poslední úprava: Havránková Jiřina, Ing. (03.11.2017)
Literatura

Povinná literatura:

•Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. Triton, 2017

•Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Základy histologie. H&H, Jinočany, 1999

•Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012

•Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie.Překlad 10. vydání. Grada, 2011

•Slípka J.: Základy histologie. Karolinum 2015

•Slípka J.: Základy embryologie. Karolinum 2012

 

Doporučená literatura:

•Carlson B.M.:Human Embryology and Developmental Biology, 5th edition, Saunders Elsevier 2013

•Vacek Z.: Embryologie. Grada 2006

•Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013

•Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013

•Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology, 1st edition, Saunders Elsevier 2012

•Keith L. Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002

•Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013

•Klepáček I., Mazánek J.a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii, Praha Avicenum 2001

•Kapeller K. Pospíšilová V.: Embryologický atlas. Martin, Osveta 1996

•Konrádová V., Uhlík J., Vajner L.: Funkční histologie. H+H Jinočany 1998

•Lichnovský V. et al.: Základy histologie pro bakaláře. LF UP Olomouc, 1997

•Berkovitz, B.K.B. – Holand, G.R.: Colour Atlas and Textbook of Oral Anatomy,Histology and Embryology 3rd Edition, Elsevier Science 2005

•Jirkovská M., Jirsová Z., Martínek J.: Testové otázky z histologie a embryologie. Univerzita Karlova, Praha, (1997)

•Klika E.: Embryologie. Avicenum, Praha, 1985

•Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009

•Linss/Halbhuber: Histologie und mikroskopische Anatomie. G.Thieme, Leipzig, 1991

•Bacon R.L., Niles R.N.: Medical histology. A text-atlas with introductory pathology. Springer-Verlag, New York, 1983

•Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology. Williams and Wilkins, Baltimore, 1990

•Kapeller K., Pospíšilová V.: Embryológia človeka. Osveta, Bratislava, 1991

•Moore K.L., Persaud T.V.N.: Before We Are Born. W.B.Saunders, Philadelphia, 1998

•Larsen W.J.: Human Embryology. 2nd edition. Churchill Livingstone, New York, 1997

•Matsumura G., England M. A.: Embryology colouring book. Mosby (An imprint of Harcourt Publishers Ltd.), 1999

•England M. A: Life before birth. 2nd edition. Mosby-Wolfe, London, 1996

•Christ B., Wachtler F.: Medizinische embryologie. Ullstein Medical Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1998

•Maretta, M.: Fundamentals of veterinary embryology. Vysoká vojenská letecká škola SNP (for the University of Veterinary Medicine in Košice), Košice, 1992

•Jirásek J.E.: Human Fetal Endocrines. Matrinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, 1980

•Jirásek J.E.: Základy vývojové urologie. H&H, Jinočany, 1992

Poslední úprava: Havránková Jiřina, Ing. (07.11.2017)
Požadavky ke zkoušce

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr

2. Úspěšné absolvování zápočtových testů

3. Popis neoznačených preparátů

Poslední úprava: Havránková Jiřina, Ing. (24.05.2018)
Sylabus

Sylabus přednášek z histologie pro I. ročník všeobecného lékařství:

1. Úvod (historie a význam oboru). Buňka (membrána, spojení bb., organely, přijímání látek).

2. Tkáně (klasifikace). Epitely (podle uspořádání).

3. Epitely (podle funkce - žlázy).

4. Vazivo (buňky, vlákna, základní hmota).

5. Vazivo (typy vaziva). Chrupavka (hyalinní, elastická, vazivová).

6. Kost (struktura, osifikace).

7. Krev (erytrocyty, leukocyty).

8. Krev (lymfocyty, destičky, hematopoeza).

9. Svaly (hladké, příčně pruhované, srdeční).

10. Nervy (neuron, synapse, zakončení).

11. Nervy (neuroglia). Shrnutí tkání.

12. Kardiovaskulární systém (arterie, vény, srdce).

13. Lymfatický systém (lymfatické cévy, uzliny, slezina, thymus).

14. Endokrinní systém (hypofysa, thyreoidea, parathyreoidea, nadledvina, epifysa).

 

Sylabus praktických cvičení z histologie pro I. ročník všeobecného lékařství:

1. Úvod. Organizace praktik, zásady bezpečnosti práce při výuce, histologická technika.

2. Epitely I.: Epitely vícevrstevné a jednovrstevné (epidermis, oesophagus, duodenum, gl. thyreoidea, ren).

3. Epitely II.: Epitel víceřadý cylindrický, přechodný, trámčitý (trachea, vesica urinaria, gl. suprarenalis).

4. Epitely III.: Žlázy serózní a mucinózní (gl. parotis, duodenum), žlázy kožní (axilla, palpebra, labia majora).

5. TEST. Opakování probrané látky.

6. Pojivová tkáň I.: Vazivo kolagenní, elastické, retikulární, rosolovité (lien, cutis, arteria et vena, ren, funiculus umbilicalis).

7. Pojivová tkáň II.: Chrupavka a kost (trachea, auris, epiglottis, osifikace, demonstrace zubů včetně embryonálních preparátů).

8. Hematologie: Hodnocení krevního nátěru, Arnethova řada, Hynkovo jaderné číslo.

9. Svalová tkáň: Svalstvo hladké, příčně pruhované, srdeční (arteria et vena, tuba uterina, oesophagus, uterus, lingua, myocardium).

10. Tkáň nervová I.: Nervové elementy CNS (medulla spinalis, cerebellum, cerebrum).

11. Tkáň nervová II.: Neuroglie, nervus periphericus. Opakování probraných preparátů, zkoušení.

12. Krevní cévy a srdce (myocardium, aorta, a. femoralis, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry).

13. TEST.

14. Opakování probrané látky. Závěr praktik a udělení zápočtů.

Poslední úprava: Havránková Jiřina, Ing. (01.11.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr

2. Úspěšné absolvování zápočtových testů

3. Popis neoznačených preparátů

Poslední úprava: Havránková Jiřina, Ing. (03.11.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK