PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
OS - Tissue engineering - DVA1081
Anglický název: OS - Tissue engineering
Zajišťuje: Ústav biofyziky (13-714)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus -
Úvod do tkáňového inženýrství
 • Struktura tkání - souhrn základních poznatků
 • Vybrané techniky a metody tkáňového a proteinového inženýrství - souhrn základních poznatků (lasery, fluorescence, průtoková cytometrie, FACS, elektromigrační a chromatografické metody, PCR, spektroskopické a spektrometrické metody)
 • Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství
 • Buňky ve tkáňovém inženýrství - hlavní zdroje buněk, buňky izolované z primárních tkání, kmenové buňky embryonální a dospělé

Tkáňové inženýrství

 • Tkáňové inženýrství chrupavky
 • Tkáňové inženýrství kostních náhrad
 • Tkáňové inženýrství cévních náhrad
 • Tkáňové inženýrství kožních krytů

Proteinové inženýrství

 • Biologické membrány a lipid-proteinové interakce
 • Struktura a dynamika proteinů
 • Počítačového modelování proteinových struktur a jeho využití
 • Verifikace proteinových struktur s využitím pokročilých biofyzikálních technik
 • Mutace aminokyselinových zbytků a jejich využití v analýze proteinových struktur

Tkáňové inženýrství - ukázky praktické práce I.
Tkáňové inženýrství - ukázky praktické práce II.

Poslední úprava: PROCH (29.09.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK