PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
OS - Wikilectures 2. - DVA01262
Anglický název: OS - Wikilectures 2.
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Otakar Raška, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Student in a role of an editor has to push his team of writers (3 to 15 students) to write at least 40 000 characters (number of characters can be changed by the guarantor) per writer withing the Wikilectures web pages.

Poslední úprava: Kovář Jan (11.09.2022)
Sylabus - angličtina

A student with this role of an editor will take care of a team of writers (3 to 15 students) from the Wikilectures I. Course and will be responsible for guiding them through the Wikilecture I. Course. The editor will guide the students and revise the Wikilectures pages created by the writers from their teams.

This writing course will be held in ENGLISH but is fully open for CZECH students as well.

The applicants for this course will be selected based on the submission of a motivational letter to the guarantor of the course.

Poslední úprava: Kovář Jan (11.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK