PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
OS - Wikilectures 1. - DVA01261
Anglický název: OS - Wikilectures 1.
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Otakar Raška, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

To receive a credit, student has to write/translate (in/into ENGLISH) at least 40 000 characters (the amount of characters can be changed by the guarantor) within the Wikilectures web pages.

For more detailed information, please refer to this source: https://www.wikilectures.eu/w/WikiLectures_-_elective_subject

Poslední úprava: Raška Otakar, MUDr., Ph.D. (15.07.2023)
Sylabus - angličtina

In this online course the student becomes a member of the Wikilectures writer/creator community. The student will learn how to create, edit and write mainly medical pages within the wiki software.

This writing course will be held in ENGLISH but is fully open for CZECH students as well.

Timeline: At the beginning of the course students will, through online seminars or video tutorials, learn the basics on creating web pages within Wikilectures. Then the student will be divided into groups of 7 to 10 students (taking on the role of writers) and will be supervised by an already experienced student (taking on the role of an Wikilectures editor). The editor will help the student writers to pick a specific theme to write about/translate and then check if the writer fulfilled everything to get the credit.

For more detailed information, please refer to this source: https://www.wikilectures.eu/w/WikiLectures_-_elective_subject

Poslední úprava: Raška Otakar, MUDr., Ph.D. (15.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK