PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Základy programování a analýzy dat v Pythonu - DV11256
Anglický název: Basics of programming and data analysis in Python
Zajišťuje: Ústav bioinformatiky (13-831)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 16 (16)
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu

zápočet

Poslední úprava: Procházková Helena, Bc. (19.01.2024)
Požadavky ke zkoušce
80% účast na seminářích

Poslední úprava: Procházková Helena, Bc. (19.01.2024)
Sylabus

VP určený pro kohokoliv se zájmem osvojit si základní koncepty programování (nejsou požadovány žádné vstupní znalosti!), konkrétně v široce používaném jazyce Python, s navazujícím úvodem do analýzy dat na medicínských příkladech. Semináře budou vedeny interaktivní formou (s určitou mírou samostatné/asistované práce, dle individuálního komfortu studentů). Po absolvování kurzu by měl student být vybaven nástroji pro práci s vlastními daty a případný samostatný rozvoj vlastních schopností. Vlastní počítač pro možnost si vše zkusit velmi doporučen. Výukové materiály budou poskytnuty v elektronické podobě.

Konkrétní vyučované koncepty:

  • základní práce s vývojovým prostředím (konkrétně VS Code)
  • proměnné, datové typy
  • funkce, definice vlastní funkce, metody
  • podmínky, logické operátory
  • cykly (for, while), práce s errory/exceptions (try - except)
  • knihovny pro analýzu dat - pandas, numpy, matplotlib (import vlastních dat, základní čištění a subsestting, jednoduché statistiky, vykreslení grafů)

Poslední úprava: Procházková Helena, Bc. (19.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK