PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Bayesovské statistické modely a workflow v jazyku Stan - DV11255
Anglický název: OS - Bayesian statistical modelling and workflow in Stan
Zajišťuje: Ústav bioinformatiky (13-831)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 12 (12)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Modrák, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu
Zápočet

Poslední úprava: Procházková Helena, Bc. (15.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je splněn řešením malého projektu - ideální projekt vychází z konkrétního analytického problému, který studenta zajímá. Řešení typického projektu by mělo vyžadovat 2 - 10 hodin samostatné práce mimo předmět + konzultace a společná práce v rámci cvičení.

Poslední úprava: Procházková Helena, Bc. (15.01.2024)
Sylabus

Předmět představí základy budování statistických modelů a analýzy dat v jazyku Stan.

Prinicipy Hamiltonian Monte Carlo, instalace Stan, jednoduché modely

Základy workflow - prior predictive check, posterior predictive check, kritika modelu a jeho rozšiřování

Regresní a smíšené modely

Ladění modelů, simulation-based calibration, konkrétní modelovací techniky dle projektů studentů (může zahrnovat například diskrétní parametry, Gaussovské procesy, monotónní prediktory, systémy diferenciálních rovnic, analýza přežití, mixture modely, …)

Společná práce a konzultace na projektu

Předpokládá základy programování v R/Pythonu (pro Python bude trochu menší podpora). Znalost základních konceptů Bayesovské statistiky vítána, ale není nutná. Praktická část výuky proběhne na vlastním NTB.

Poslední úprava: Procházková Helena, Bc. (15.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK