PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Telemedicína v klinické praxi a výzkumu - DV01360
Anglický název: OS - Telemedicine in clinical praxis and research
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 10 (10)
Minimální obsazenost: 6
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Anotace
1. Úvod do současné praxe, možnosti a využití telemedicíny, patofyziologické metody v telemedicíně - prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 2. Technické aspekty inovativních telemedicínských přístupů - MUDr. Ondřej Tefr MHA, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 3. Telemedicína v ordinaci praktického lékaře - MUDr. Ondřej Tefr MHA, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 4. Telemedicína v gynekologii a porodnictví - prim. MUDr. Hynek Heřman Ph.D., MHA, LL.M., MUDr. Adéla Tefr Faridová, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 5. Telemedicína pohledem práva - vztah pacienta a lékaře - doc. JUDr. Petr Šustek Ph.D., prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 6. Praktické zkušenosti - představení aktuálně probíhajících projektů, kazuistiky, zajímavosti - MUDr. Adéla Tefr Faridová, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) Výuka probíhá v průběhu letního semestru formou seminářů, úvodem semináře je vždy přednáška zaměřená na dané téma, poté diskuze a u vybraných seminářů praktická část. Volitelný předmět bude vždy probíhat ve čtvrtek 16-18 hod v Ústavu patofyziologie 2.LF UK, termíny a učebna budou konkretizovány se začátkem letního semestru. Seminář je zaměřen na rychle se rozvíjející obor telemedicíny, využití zdravotnických aplikací v současné péči o pacienta. Studenti budou moci navštívit pracoviště ÚPMD a ordinaci praktického lékaře. Kontaktní osoba MUDr. Adéla Tefr Faridová (adela.faridova@gmail.com <mailto:adela.faridova@gmail.com>).
Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
Zápočet udělený na základě prezence na 5 seminářích (povolena 1 absence).
Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (02.08.2023)
Požadavky ke zkoušce
Není zkouška
Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (02.08.2023)
Sylabus
1. Úvod do současné praxe, možnosti a využití telemedicíny, patofyziologické metody v telemedicíně - prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 2. Technické aspekty inovativních telemedicínských přístupů - MUDr. Ondřej Tefr MHA, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 3. Telemedicína v ordinaci praktického lékaře - MUDr. Ondřej Tefr MHA, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 4. Telemedicína v gynekologii a porodnictví - prim. MUDr. Hynek Heřman Ph.D., MHA, LL.M., MUDr. Adéla Tefr Faridová, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 5. Telemedicína pohledem práva - vztah pacienta a lékaře - doc. JUDr. Petr Šustek Ph.D., prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) 6. Praktické zkušenosti - představení aktuálně probíhajících projektů, kazuistiky, zajímavosti - MUDr. Adéla Tefr Faridová, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2 hodiny) Výuka probíhá v průběhu letního semestru formou seminářů, úvodem semináře je vždy přednáška zaměřená na dané téma, poté diskuze a u vybraných seminářů praktická část. Volitelný předmět bude vždy probíhat ve čtvrtek 16-18 hod v Ústavu patofyziologie 2.LF UK, termíny a učebna budou konkretizovány se začátkem letního semestru. Seminář je zaměřen na rychle se rozvíjející obor telemedicíny, využití zdravotnických aplikací v současné péči o pacienta. Studenti budou moci navštívit pracoviště ÚPMD a ordinaci praktického lékaře. Kontaktní osoba MUDr. Adéla Tefr Faridová (adela.faridova@gmail.com ).
Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (02.08.2023)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23bDV01360x01Čt 29.02.2024 16:00 - 18:00 přednáška Úvod do současné praxe, možnosti a využití telemedicíny,
patofyziologické metody v telemedicíně
prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MUDr. Ondřej Tefr MHA

 

učebna C330

Čt 07.03.2024 16:00 - 18:00 přednáška Telemedicína v ordinaci praktického lékaře prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MUDr. Ondřej Tefr MHA,

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

 

učebna C330

Čt 14.03.2024 16:00 - 18:00 přednáška Telemedicína pohledem práva - vztah pacienta a lékaře prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Šustek Ph.D. (Právnická fakulta UK)

 

učebna C330

Čt 21.03.2024 16:00 - 18:00 přednáška Telemedicína v gynekologii a porodnictví prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

prim. MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., MHA, LL.M.,

MUDr. Adéla Tefr Faridová  ( Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí)

 

učebna C330

Čt 04.04.2024 16:00 - 18:00 přednáška Telemedicína v somnologii, prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MUDr. Eva Miletínová, M.Sc. et M.Sc. (NÚDZ)

 

učebna C330

Čt 11.04.2024 16:00 - 18:00 přednáška

Telemedicína v radiologii

ZÁPOČET

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. (Klinika zobrazovacích metod FNM a 2.LF UK)

 

učebna C330

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK