PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Patofyziologie v ordinaci praktického lékaře - DV01356
Anglický název: OS Pathophysiology in practical medicine
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet udělený na základě prezence na 5 seminářích (povolena 1 absence).

Poslední úprava: Procházka Zdeněk (01.02.2023)
Požadavky ke zkoušce

Není zkouška.

Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (08.02.2023)
Sylabus
1. Zdraví versus nemoc - komplexní pohled na klienta
MUDr.David Pohlreich (ÚHKT), prof.MUDr.Jakub Otáhal, Ph.D.

2. Co lze vyčíst z vyšetření krve?
MUDr.David Pohlreich (ÚHKT), prof.MUDr.Jakub Otáhal, Ph.D.

3. Bolest, zánět.
MUDr.David Pohlreich (ÚHKT), prof.MUDr.Jakub Otáhal, Ph.D.

4. Somatizace, psychosomatika, placebo efekt, závislosti.
MUDr.David Pohlreich (ÚHKT)

5. Systémové důsledky nádorového onemocnění
MUDr.David Pohlreich (ÚHKT)

6. Těhotenství, porod, mateřství - rizikové období života nejen pro matku?
MUDr.Adéla Faridová (ÚPMD), MUDr.Hynek Heřman, Ph.D. (ÚPMD)

Výuka probíhá v průběhu semestru formou seminářů, na kterých se probírají a diskutují vybrané praktické otázky, se kterými se potkává praktický lékař. Zaměříme se především na systémové projevy onemocnění, budeme diskutovat co lze zjistit z anamnézy, pečlivého základního vyšetření a naopak kdy už je potřeba pacienta vyšetřit dalšími moderními, ale často drahými, a ne rychle dostupnými metodami. Diskutovány budou i komplexnější otázky zaměřené na úlohu klienta při rozhodování o svém zdravotním stavu včetně volby léčebných postupů. Studenti budou moci navštívit vybrané pracoviště ÚPMD a ÚHKT.

Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (08.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK