VP - Starší, křehký pacient - nemoci ve stáří / kapitoly z geriatrie - DV01354
Anglický název: OS - Elderly frail patient – diseases in old age (chapters from geriatrics)
Zajišťuje: Geriatrická interní klinika (13-346)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu

účast na výuce alespoň 80%

Poslední úprava: Kovář Jan (16.12.2022)
Sylabus

Účelem tohoto předmětu je seznámit studenty se specifickými rysy lékařské péče o pacienty vyššího věku – seniory, napříč interními podobory. Témata zahrnují obecnou problematiku stárnutí lidského organismu a důsledky pro klinickou symptomatologiii nemocí stejně jako nutnost postupovat přísně individuálně v návrzích léčby. Dostatečný prostor je věnován diagnostice a terapii kardiovaskulárních onemocnění seniorů, které jsou nejčastější příčinou úmrtí, jakožto i změnám ve vnitřním prostředí, v úzkém propojení s uropoetickým traktem. Se zvyšujícím věkem se zvyšuje incidence a prevalence poruch kognitivních a exekutivních funkcí, proto je významná část rozvrhu věnována souvislostem těchto poruch s klinickou symptomatologií interních nemocí společně s nutností specifického přístupu k těmto pacientům.

Do péče o seniory se více než v mladším věku promítají vlivy sociální, kam můžeme zahrnout i problematiku násilí, proto je i této problematice věnována část výuky.

Okruhy:

1. Stárnoucí diabetik

2. Srdce seniora

3. Jak pomáhá seniorům zdravotní systém v CŘ

4. Metabolismus se mění s věkem a ledviny stárnou také

5. Jak prodloužit kvalitní život seniorů pohybem a proč je to někdy svízel

6. Co také přináší stárnutí (demence, adiktologie)

7. Senior chce být doma

8. Násilí páchané na seniorech – čím může pomoci lékař

9. Praktická část – Vyšší škola klinického vyšetření seniora

Poslední úprava: Kovář Jan (16.12.2022)