PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Zážitkový kurz první pomoci - DV01144
Anglický název: OS -
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (49)
Minimální obsazenost: 30
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Prerekvizity : D0101018
Anotace
Poskytnutí kvalitní první pomoci je jednou ze základních dovedností, kterou by si měl ze studia medicíny odnést každý budoucí lékař. Tento volitelný předmět navazuje na předmět První Pomoc. Nabízí příležitost procvičit si správné postupy díky praktickým nácvikům a následně své dovednosti aplikovat v realistických modelových situacích. Modelové situace obsáhnou život ohrožující stavy, se kterými se v běžném životě může setkat každý student. Praktické workshopy budou zaměřeny na rozšířenou KPR dospělých dle aktuálních Guidelines 2021, zajištění dýchacích cest, transportní a imobilizační techniky, dekompresi hrudníku, zajištění žilních a intraoseálních vstupů a práci s turnikety. Jako další bude zařazen workshop netechnických dovedností s možností kvalitní reflexe komunikačních dovedností a týmové spolupráce. Studenti budou konfrontováni s nutností kooperace v týmu a prací ve stresových podmínkách, kde se budou muset rozhodovat na základě rychle se měnící situace. Předmět je určen pro všechny studenty všeobecného lékařství, kteří mají zájem procvičit si dovednosti z první pomoci tak, aby se nemuseli bát vystoupit z davu a pomoc kdykoliv poskytnout. Předmět je určen pro všechny studenty všeobecného lékařství, kteří mají zájem procvičit si dovednosti z první pomoci tak, aby se nemuseli bát vystoupit z davu a pomoc kdykoliv poskytnout. termín kurzu je: 29.4.2023 - 1.5.2023
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (19.12.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen za účast

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (19.12.2022)
Požadavky ke zkoušce

Předmět není zakončen zkouškou

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (19.12.2022)
Sylabus
Sylabus
● Přístup k bezvědomému

● KPR děti, dospělí, novorozenec - BLS

● Masivní krvácení

● Termické a chemické poškození

● Akutní interní stavy

● Dušení

● Alergie, anafylaxe

● Imobilizační a transportní techniky

● Monitorace pacienta

● Porod

● Vyšetření pacienta pomocí ABCDE

● Práce v týmu, předávání a přijímání důležitých informací ve stresových situacích

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (19.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK