PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Pokroky v bioinformatice - DV01141
Anglický název: OS - Advances in Bioinformatics
Zajišťuje: Ústav bioinformatiky (13-831)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu

zápočet

Poslední úprava: Palowska Stanislava (13.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

žádné požadavky, předmět zakončen zápočtem

Poslední úprava: Palowska Stanislava (13.09.2021)
Sylabus

Předmět je určen doktorandům a všem studentům pregraduálního studia.

Předmět je veden formou seminářů a diskusí, které jsou modifikovány podle individuálních zájmů účastníků. Témata jsou zařazována dle aktuální potřeby.

Mezi vybraná témata z minulých let patří

  • jak si prakticky poradit s daty ze sekvenování nové generace
  • jak postavit interaktivní analyticky web
  • praktické rady, jak si vést digitální laboratorní deník obsahující i analýzu dat
  • nové postupy ve statistice
  • jak postavit snehulaka
  • který nástroj použít pro analýzu biomedicínských dat ve 21. století
  • jsou „big Data“ (jen) buzz word?
  • jak si postavit vlastní analytický protokol (i.e. pipeline)
  • version control v bioinformatice i mimo ní

Poslední úprava: Palowska Stanislava (13.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK