VP - Simulace kritických stavů - DV01112
Anglický název: OS - Simulation of critical situations
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (8)
letní:neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.simulacemotol.cz 
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Předmět je určen studentům 5. a 6. ročníku české paralelky. Jedná se ryze o praktickou výuku. Obsahem předmětu je nácvik, rozpoznání a řešení nejčastějších kritických situací v medicíně. Výuka probíhá v simulovaném prostřední s využitím pokročilých simulátorů či herců. Během předmětu se studenti seznámí s diagnostikou a řešením život ohrožujících stavů (KPR, respirační insufcience, šokové stavy, poruchy vědomí apod.). Důležitou součástí výuky jsou i tzv. „soft skills“(práce v týmu, komunikace). Po každé simulaci následuje tzv. debriefing s cílem poskytnout účastníkům efektivní zpětnou vazbu. Předmět je rozdělen do 10 seminářů, jeden den v týdnu. Dny konání budou dostupné před přihlašováním a to na webu Sekce Simulační Medicíny www.simulacemotol.cz Minimální počet studentů je 5, maximální je 8. Na hodiny prosím přijďte prosím převlečeni do bílého, přezutí. S sebou fonendoskop.
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (13.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

U každého účastníka je vyžadována aktivní účast.

Před jednotlivými praktickými lekcemi jsou studentům zaslány teoretické materiály k prelearningu.

Pro enormní zájem studentů velmi prosíme o zvážení vašich časových možností.

Při opakovaném prokázání neznalosti teoretických znalostí zasílaných před výukou nebude udělen zápočet.

Zápočet bude udělen za 90% účast. Jednotlivé lekce nelze nahradit.

Poslední úprava: Kovář Jan (11.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Předmět není zakončen zkouškou.

Poslední úprava: Kovář Jan (11.09.2022)
Sylabus

Předmět je určen studentům 5. a 6. ročníku české paralelky. Jedná se ryze o praktickou výuku. Obsahem předmětu je nácvik, rozpoznání a řešení nejčastějších kritických situací v medicíně. Výuka probíhá v simulovaném prostřední s využitím pokročilých fantomů či herců. Během předmětu se studenti seznámí s diagnostikou a řešením život ohrožujících stavů (KPR, respirační insufcience, šokové stavy, poruchy vědomí apod.). Důležitou součástí výuky jsou i tzv. „soft skills“(práce v týmu, komunikace). Po každé simulaci následuje tzv. debriefing s cílem poskytnout účastníkům efektivní zpětnou vazbu.

Předmět je rozdělen do 10 seminářů, jeden den v týdnu, nepravidelně. Dny konání budou dostupné na webu Sekce Simulační Medicíny www.simulacemotol.cz Minimální počet studentů je 5, maximální je 8. Na hodiny prosím přijďte prosím převlečeni do bílého, přezutí. S sebou fonendoskop.

Základy diagnostiky a terapie život ohrožujících stavů.

Zlepšení „Soft skills“( komunikace mezi účastníky při stresových situací, týmová spolupráce).

Učebna: stážovna KARIM, přízemí, uzel B

Výuka čtvrtek 15-17:30 hod

Termíny pro LS: 14.3. 21.3. 4.4. 11.4. 18.4. 25.4. 16.5. 23.5. 30.5. 6.6.

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (13.02.2024)