PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Lékařská statistika - DV01105
Anglický název: OS - Medical statistic
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)
Doporučeno všem studentům (ale nejen jim) s ambicemi či zájmem zabývat se pre- a postgraduálním výzkumem nebo navštěvovat v budoucnu doktorandské studium, tedy angažovat se v odvětvích medicíny, kde je základní znalost metodologie vědy a statistiky nezbytnou podmínkou. Cvičení po přednáškách budou probíhat v počítačové učebně s využitím software MS Excel, R Project, formou ukázek i StatSoft Statistica. Základní principy statistického uvažování budou procvičeny a upevněny řešením úloh v intuitivním a studentům dobře známém prostředí - MS Excel, v případě zájmu se zaměříme na práci s profesionálním statistickým software - R Project a Statsoft Statistica. K práci v software R Project či Statsoft Statistica nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti (základní seznámení s programy bude jedním z cílů výuky). Matematický aparát omezíme na nutné minimum, postačovat bude znalost základní matematiky. Dle přání studentů a zkušeností z výuky předmětu v minulých letech ještě více posílíme praktickou část výuky, důraz bude kladen na aplikovaná cvičení, úvodní motivační příklady, otevřené problémy, aktivní uvažování, diskuzi, vyvarování se častých chyb v praxi - vše ve formě přístupné studentům medicíny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)

Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu:

  • schopnost do jisté míry samostatně navrhnout koncept studie tak, aby neobsahoval hrubé chyby a byl realizovatelný, ve výsledku i reprodukovatelný
  • schopnost zvolit v dané fázi zpracování dat nejvhodnější statistickou metodu
  • porozumění principu některých statistických metod a získání alespoň částečného přehledu v problematice
  • schopnost správně interpretovat výsledek publikované studie (kritické čtení - co výsledek znamená, ale co zároveň neznamená)
  • osvojení si základní statistické terminologie, tedy možnost efektivnější komunikace se statistikem
  • použití MS Excel jako nástroje k základní statistické analýze
  • základy práce ve statistickém software R Project, resp. Statsoft Statistica

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)

Splnění jednotlivých lekcí; Splnění dílčích úkolů lekcí; Zápočtový test.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)

Předmět není zakončen zkouškou, pouze zápočtem.

Sylabus
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)

Sylabus:

Doporučeno všem studentům (ale nejen jim) s ambicemi či zájmem zabývat se pre a postgraduálním výzkumem nebo navštěvovat v budoucnu doktorandské studium, tedy angažovat se v odvětvích medicíny, kde je základní znalost metodologie vědy a statistiky nezbytnou podmínkou. Cvičení po přednáškách budou probíhat v počítačové učebně s využitím software MS Excel a v případě zájmu volně stažitelným softwarem R Project. Základní principy statistického uvažování budou procvičeny a upevněny řešením úloh v intuitivním a studentům dobře známém prostředí - MS Excel, v případě zájmu se zaměříme na práci s profesionálním volně stažitelným statistickým software - R Project. K práci v software R Project nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti (základní seznámení s programem bude jedním z cílů výuky). Matematický aparát omezíme na nutné minimum, postačovat bude znalost základní matematiky. Dle přání studentů a zkušeností z výuky předmětu v minulých letech ještě více posílíme praktickou část výuky, důraz bude kladen na aplikovaná cvičení, úvodní motivační příklady, otevřené problémy, aktivní uvažování, diskuzi, vyvarování se častých chyb v praxi - vše ve formě přístupné studentům medicíny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK