PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Praktické lékařství - DV01083
Anglický název: OS - General medicine
Zajišťuje: Výukové pracoviště praktického lékařství (13-822)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Josef Štolfa
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Stoprocentní účast na 4 praxích v ordinacích určených praktických lékařů a účast na videosemináři nebo zahajovacím či závěrečném semináři.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (13.09.2018)
Sylabus

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Školní rok 2018/2019
Semestr ZIMNÍ/LETNÍ

MAXIMÁLNÍ POČET STUDENTŮ: 15

Začátek: 16.10.2018 čas: 14.00
Místo: Knihovna primární péče FN Motol
Počet hodin: 20
Struktura:
ÚVOD: 16.10.2018 úvod do problematiky oboru 1 hodina
PRŮBĚH: vlastní stáže v ordinacích 4x4 hodiny
(individuálně v průběhu semestru)
E-KONTROL: 2x rozbor kazuistik elektronicky
VIDEOSEMINÁŘ: konzultace a vyšetření
reálně přítomných pacientů
zápočet pro přítomné studenty 3 hodiny
ZÁVĚR: závěrečný seminář, zhodnocení 3 hodiny
případové studie, zápočet pro ostatní studenty

Poznámka: videoseminář a závěrečný seminář jsou variantami pro případ, že se studenti nemohou zúčastnit jednoho nebo druhého semináře.

Poslední úprava: Procházka Zdeněk (06.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK