PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce - DV01053
Anglický název: OS - Molecular genetic methods and basics of scientific work
Zajišťuje: Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 10 (10)
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce (presence - alespoň 4 odpoledne z 5)

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Žádné požadavky, předmět je zakončen zápočtem

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
Sylabus

Moderní metody - microarrays, SNP genotyping, next generation sequencing - principy, úskalí.

Aplikace pokročilých metod.

Psaní abstrakt a vědeckých publikací, typy a struktura vědeckého článku.

Vyhledávání odborné literatury, práce s elektronickými databasemi.

Bioinformatika.

Vybrané kapitolky z nádorové molekulární genetiky.

Základy vědecké práce.

"Journal club"

Presentace výsledků vědecké práce formou posteru a přednášky.

Podávání grantových aplikací.

Hodnocení dat, základní statistické postupy.

Termín: 8.4. - 12.4. 2024

Poslední úprava: Růžičková Iva (27.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK