PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Uvedení do R a analýzy dat - DV01051
Anglický název: OS - An introduction to R and data analysis
Zajišťuje: Ústav bioinformatiky (13-831)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7167
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce

žádné požadavky, předmět zakončen zápočtem

Poslední úprava: Palowska Stanislava (13.09.2021)
Sylabus

Uvedení do R a analýzy dat

Anotace: Předmět je určen doktorandům a všem studentům pregraduálního studia, kteří uvažují, že by část své kariéry strávili vědeckou prací. Posluchači budou mít možnost seznámit se s moderním, otevřeným nástrojem pro analýzu biomedicínských dat. Předmět je koncipován jako uvedení pro úplné začátečníky a žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány.

Studenti si osvojí práci s analytickým nástrojem a skriptovacím jazykem R (The R Project for Statistical Computing, http://www.r-project.org/). V prostředí R se naučí načítat, upravovat a exportovat data. Základy programování a psaní vlastních funkcí a skriptů. Na jednoduchých příkladech se naučí základní práci s textovými řetězci, statistické metody a vizualizci dat. Studenti se také naučí vedení digitálních projektů transparentní reprodukovatelnou formou tak aby svoje analýzy mohli kdykoliv přesně zopakovat.

Na kurz bude navazovat pokračování (Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky), samostatně vypsané v následujícím semestru. Pokračování bude věnováno rozšíření znalostí získaných v úvodní části kurzu a pokročilejším analytickým metodám (analýza přežívání, analýza časových řad, statistické modely a jiné podle odborného zájmu posluchačů).

Doba konání může být po dohodě upravena.

Poslední úprava: Procházka Zdeněk (16.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK