PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému - od teorie k praxi - DV01002
Anglický název: OS Clinical physiology of cardiovascular and renal system - from theory to practice
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet udělený na základě prezence na 5 seminářích (povolena 1 absence).

Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (08.02.2023)
Požadavky ke zkoušce

Není zkouška.

Poslední úprava: Kostohryzová Lenka (08.02.2023)
Sylabus

Sylabus:

Kardiorenální problematika v experimentu, modely

Patofyziologie cévního postižení

Patofyziologie srdečního selhání

Patofyziologie kardio-renálního syndromu

Fyziologické a patofyziologické aspekty mimotělního krevního oběhu, kardioanestezie

Chirurgická léčba terminálního srdečního selhání - mechanické srdeční podpory a transplantace srdce z pohledu patofyziologie

Fyziologie a patofyziologie plicního oběhu, problematika plicní hypertenze

Počítačové simulace - program Aplysia CardioVascular Lab

Výuka probíhá ve dvou týdnech (5 výukových dní) formou přednášek a seminářů, v rámci kurzu je každému studentovi umožněna exkurze v IKEM na vybraném klinickém pracovišti.

Poslední úprava: Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23bDV01002x01Po 15.04.2024 16:30 - 19:00 seminář

Informace o organizaci kurzu

 

Kardiorenální problematika v experimentu, modely

doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.

učebna C203

Mgr. Miklovič

Út 16.04.2024 16:30 - 19:00 seminář

Patofyziologie cévního postižení

 

Modelové situace – program Aplysia Cardiovascular Lab                                      

doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.

učebna C203

prof. Piťha

St 17.04.2024 16:30 - 19:00 nic

 

  

 

 

Po 22.04.2024 16:30 - 19:00 seminář

Fyziologické a patofyziologické aspekty mimotělního krevního oběhu, kardioanestezie

 

 

Chirurgická léčba terminálního srdečního selhání - mechanické srdeční podpory a transplantace srdce  z pohledu patofyziologie

učebna C203

MUDr. Říha

MUDr. Pokorný

Út 23.04.2024 16:30 - 19:00 seminář Fyziologie a patofyziologie plicního oběhu, problematika plicní hypertenze doc. MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D. učebna C203
St 24.04.2024 16:30 - 19:00 seminář

Patofyziologie srdečního selhání

Patofyziologie kardio-renálního syndromu

MUDr. Petr Kala, Ph.D. učebna C203
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK