PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Immunology - DA1105043
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie (13-722)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Prerekvizity : DA1103337
Anotace
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je zejména získání teoretických znalostí o základních složkách a funkci imunitního systému. Součástí výuky jsou i poznatky o patogenezi, projevech, diagnostice a léčbě základních imunopatologických stavů. Kromě základních teoretických znalostí, které jsou nezbytným podkladem pro studium dalších klinických předmětů, zpracovávají studenti pod odborným vedením učitelů reálné kazuistiky pacientů s imunopatologickými stavy do formy písemné práce a ústní prezentace. Cílem těchto cvičení je, aby studenti získali alespoň orientačně základní znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou dále rozvíjeny v klinických předmětech: - Adekvátně vyhodnotit symptomy a klinické stavy, které by mohly být podmíněné poruchou imunity jako například zvětšené lymfatické uzliny (lymfadenopatie), vyčerpání, únava, horečka, zimnice, hypertermie, svědění, otoky, edémy (difuzní nebo lokální), abnormální počet leukocytů, zvýšené markery zánětu. - Umět vyjádřit podezření na přítomnost vzácného onemocnění, jakými jsou například primární imunodeficity. - Použít klinickou rozvahu při získávání informací významných pro pacientovu léčbu v případě různých imunopatolgoických stavů. - Zahrnout vědecké poznatky teoretických lékařských věd včetně epidemiologických informací (incidence, prevalence) do klinické rozvahy za účelem sestavit diferenciální a pracovní diagnózu u pacienta s imunopatologickým stavem. - Doporučit vstupní diagnostickou metodu pro pacienta s akutním nebo chronickým onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Vyhodnotit klinický stav pacienta na základě patofyziologických principů. - Posoudit závažnost pacientova stavu/nemoci a indikace pro zintenzivnění péče zejména u závažných poruch imunity. - Rozpoznat možné příčinné etiologie, které mohou způsobit zhoršování stavu pacienta s poruchou imunity. - Zahájit plán léčby u dekompenzovaného pacienta, zejména v případě anafylaktické reakce. - Orientovat se v problematice imunizace dětí a dorostu a očkovacím plánu. - Uplatnit poznatky základních vědních lékařských oborů ve své klinické rozvaze a v indikaci vhodných zákroků a vyšetření u pacienta s onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Zahrnout aktivity spojené s lékařským dohledem do interakce s jednotlivými pacienty. Patří sem činnosti jako například skríninkové metody, imunizace, prevence onemocnění, omezení rizik poranění nebo propagace zdravého životního stylu.
Poslední úprava: Procházka Zdeněk (24.05.2023)
Literatura

HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované

vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.

BARTŮŇKOVÁ, Jiřina, Anna ŠEDIVÁ a Aleš JANDA. Imunodeficience. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007.

ISBN 978-80-247-1980-1.

BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Milan PAULÍK. Vyšetřovací metody v imunologii. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011.

ISBN 978-80-247-3533-7.

MURPHY, Kenneth, Casey WEAVER, Allan MOWAT, Leslie BERG a David CHAPLIN. Janeway's immunobiology. 9th

edition. New York: Garland Science/Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-0-8153-4551-0.

ABBAS, Abul K., Andrew H. LICHTMAN a Shiv PILLAI. Cellular and molecular immunology. Ninth edition.

Philadelphia: Elsevier, [2018]. ISBN 978-0-323-47978-3. Dostupné také z:

https://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/cellular-molecular-immunology-ebook

PAUL, William E. Fundamental immunology. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &

Wilkins, c2013. ISBN 978-1-4511-1783-7.

RICH, Robert R., Thomas A. FLEISHER, William T. SHEARER, Harry W. SCHROEDER, A. J. FREW a Cornelia M.

WEYAND. Clinical immunology: principles and practice. Fifth edition. Amsterdam: Elsevier, 2019. ISBN 978-0-7020-

6896-6.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

16Thttps://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=708016T

Poslední úprava: Procházka Zdeněk (24.05.2023)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aDA1105043p1

Okruhy studentů
M3.1.AVL
St 04.10.2023 10:00 - 11:40 přednáška Introduction to immunology, immune organs, innate immune cells, PAMP/DAMP, phagocytosis MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
St 11.10.2023 10:00 - 11:40 přednáška Inflammation, antigen presentation, MHC system, APC doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
St 18.10.2023 10:00 - 11:40 přednáška Complement and other humoral components of the innate immune system, NK cells, ILC MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
St 25.10.2023 10:00 - 11:40 přednáška Adaptive immunity, T lymphocytes, gdT, NKT prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
St 01.11.2023 10:00 - 11:40 přednáška Germinal center reaction, B lymphocytes, humoral immune response MUDr. Michaela Nováková
St 08.11.2023 10:00 - 11:40 přednáška Immunity against infection, mucosal and skin immunity Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
St 15.11.2023 10:00 - 11:40 přednáška Immunopathology, autoimmunity MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
St 22.11.2023 10:00 - 11:40 přednáška Immunodeficiency MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
St 29.11.2023 10:00 - 11:40 přednáška Allergic diseases, atopy MUDr. Marta Sobotková
St 06.12.2023 10:00 - 11:40 přednáška Transplantation immunity doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
St 13.12.2023 10:00 - 11:40 přednáška Biological therapy, immunostimulation/suppression MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
St 20.12.2023 10:00 - 11:40 přednáška Active/passive immunization prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. taught by Dr. Havlišová
St 03.01.2024 10:00 - 11:40 přednáška Antitumor immunity RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
St 10.01.2024 10:00 - 11:40 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aDA1105043x01

Okruhy studentů
M3.1.AVL
Pá 06.10.2023 10:45 - 12:25 cvičení Introduction + essay topics MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Pá 13.10.2023 10:45 - 12:25 samostatná práce work on essay prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pá 20.10.2023 10:45 - 12:25 samostatná práce work on essay prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pá 27.10.2023 10:45 - 12:25 samostatná práce work on essay prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pá 03.11.2023 10:45 - 12:25 cvičení Routine immunology lab examinations prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. taught by Ing. Rataj
Pá 10.11.2023 10:45 - 12:25 stáž Visit to the outpatient's office prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. taught by Dr. Střížová, Dr. Kubešová
Pá 17.11.2023 10:45 - 12:25 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pá 24.11.2023 10:45 - 12:25 cvičení Allergoimmuno case reports doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Pá 01.12.2023 10:45 - 12:25 cvičení PID workshop, case reports MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Pá 08.12.2023 10:45 - 12:25 cvičení Translational research in immunology RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Pá 15.12.2023 10:45 - 12:25 cvičení Oral presentations MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Pá 22.12.2023 10:45 - 12:25 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pá 05.01.2024 10:45 - 12:25 cvičení Oral presentations MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Pá 12.01.2024 10:45 - 12:25 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK