PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical 10 days - Department of Anaesthesiology and ICM - DA0110ARO
Anglický název: Clinical 10 days - Department of Anaesthesiology and ICM
Zajišťuje: Geriatrická interní klinika (13-346)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Neslučitelnost : DA0110BIO, DA0110DER, DA0110GNEO, DA0110GYN, DA0110CHIR, DA0110IMU, DA0110INF, DA0110INT, DA0110KAR, DA0110KDCH, DA0110KVCH, DA0110NEUD, DA0110NEUR, DA0110NCHK, DA0110ONK, DA0110ORL, DA0110ORT, DA0110PED, DA0110PNE, DA0110PSY, DA0110REH, DA0110STO, DA0110URO
Je neslučitelnost pro: DA0110BIO, DA0110URO, DA0110GNEO, DA0110GYN, DA0110CHIR, DA0110IMU, DA0110INF, DA0110INT, DA0110KAR, DA0110KDHO, DA0110KDCH, DA0110KVCH, DA0110NEUD, DA0110NEUR, DA0110NCHK, DA0110OCNI, DA0110ONK, DA0110ORL, DA0110ORT, DA0110PED, DA0110PNE, DA0110PSY, DA0110REH, DA0110STO, DA0110DER
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK