PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Informatics - DA0103164
Anglický název: Medical Informatics
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Informatika
Prerekvizity : DA01010332
Je záměnnost pro: DA0103163
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (25.09.2018)
The properties and processing of medical information, medical statistics, biokybernetics, bibliographical systems, information systems in health care, knowlege systems, computer science
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (25.09.2018)

E-learningový kurz Information in Medicine na adrese http://dl.cuni.cz

Van Bemmel, J: Handbook of medical informatics.

Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 1997 (B)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Hajduková (17.09.2019)

1. Introduction to authentication - CAS, Shibboleth, eduID. Another Czech Medical Resources (eCUNI and other publi systems)

2. Searching - show. Catalogs and information gateways. Comprehensive search engine.

3. Publication and citation ethics. Citation. Citace Pro

4. Free Resources in medicine. Open access resources, Google

5. Pubmed. Evidence Based Medicine

6. Final Work

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK