Medical Informatics - DA0103163
Anglický název: Medical Informatics
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Zuzana Dobiašová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Informatika
Prerekvizity : DA01010332
Záměnnost : DA0103164
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: HABET (15.10.2012)
The properties and processing of medical information, medical statistics, biokybernetics, bibliographical systems, information systems in health care, knowlege systems, computer science
Literatura - angličtina
Poslední úprava: HABET (23.01.2014)

E-learningový kurz Information in Medicine na adrese http://dl.cuni.cz

Van Bemmel, J: Handbook of medical informatics.

Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 1997 (B)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (31.08.2017)

1. Introduction to authentication - CAS, Shibboleth, eduID. Sources MEFANET. Another Czech Medical Resources (eCUNI and other publi systems)

2. Searching - show. Catalogs and information gateways. Comprehensive search engine.

3. Publication and citation ethics. Citation. Quote Pro

4. Free Resources in medicine. Open access resources, Google

5. Pubmed. Evidence Based Medicine

6. Final Work