PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o děti v otorinolaryngologii - D2905007
Anglický název: Nursing Care in otorhinolaryngology
Zajišťuje: Klinika ušní, nosní a krční (13-411)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
Prerekvizity : D29010001, D29010002, D29010003, D29020007, D29020008, D29020009, D2904002
Anotace
Ošetřovatelská péče o pacienty po operačních výkonech - adenotomii, tonsillektomii, poleptání, kochleární implantaci, aspiraci cizích těles.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Cíl předmětu
Cíle:
  • Porozumět odlišnostem péče o zdraví populace v rámci systému primární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému sekundární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému terciární péče
  • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta v interně
  • Seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy
  • Seznámit se se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence
  • Naučit se naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se cílené edukaci pacienta/rodiny

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Pro uznání zápočtu je povinná účast při přednáškách.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Literatura
Základní studijní literatura:
Bláha M. a kol. Vnitřní lékařství I. a II díl Brno IDVZ, 1997

Šafránková, A.,Nejedlá, M.: Interní ošetřovatelství I, Grada Publishing, 2006

Šafránková, A.,Nejedlá, M.: Interní ošetřovatelství II, Grada Publishing, 2006

Další odborná literatura:
Swearingen,P.L.: Manual of Medical-Surgical Nursing Care. Nursing Interventions and Collaborative Management. 3rd ed St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7694-0

Beare,P.G.,Myers,J.L.: Principles and Practice of Adult Health Nursing. 2nd ed. St.Louis: Mosby, 1994

ISBN 0-8016-6856-5

Gulanic,M.,Klopp,A.,Galanes,A.: Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Interventions. St.Louis:Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7745-9

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Sylabus

Účast studentů při operacích na sálech, demonstrace pacientů před i po operačních

zákrocích, diskuse k jednotlivým problémům. Péče o pacienty po operačních výkonech adenotomii, tonsillektomii, poleptání, kochleární implantaci, aspiraci cizího tělesa.

Akutní stav v ORL oblasti u dětí.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK