PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o děti v oftalmologii - D2905006
Anglický název: Nursing Care in ophthalmology
Zajišťuje: Oční klinika dětí a dospělých (13-412)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
Prerekvizity : D29010001, D29010002, D29010003, D29020007, D29020008, D29020009, D2904002
Cíl předmětu
Cíle:
  • Porozumět odlišnostem péče o zdraví populace v rámci systému primární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému sekundární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému terciární péče
  • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta v interně
  • Seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy
  • Seznámit se se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence
  • Naučit se naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se cílené edukaci pacienta/rodiny

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Docházka, písemný test.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Literatura

Kolarčík L., Dedek V., Ptáček M.: Příručka pro sestry v oftalmologii. Grada 2016

Nováková I.: Ošetřovatelství ve vybraných oborech Dermatovenerologie, Oftalmologie, ORL, Stomatologie. Grada 2011

Skorkovská K.: Perimetrie. Grada 2015

Synek S., Skorkovská Š.: Fyziologie oka a vidění. Grada 2004

Poslední úprava: Kovář Jan (12.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Po splnění docházky a zápočtového testu je udělen zápočet.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK